GMINA KSIĄŻ WIELKI

Archiwum

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Kwotą 25 tys. zł na zakup niezbędnego, specjalistycznego sprzętu - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspomógł jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydle. Jej wyposażenie powiększyło się o urządzenia mające łączną wartość 34.738,91 zł, gdyż resztę dołożyła nasza Gmina. Na zdjęciu obok widzimy między innym tzw. prądownice montowane na końcu linii gaśniczej oraz radiotelefon.

Czytaj więcej...

     Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania). W Książu Wielkim będą one przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 15) do 30 kwietnia 2024 r., ale dopiero po ukazaniu się rozporządzenia zawierającego wzór wniosku. Wobec powyższego obecnie GOPS nie ma możliwości ich przyjmowaniaWięcej szczegółów w informacji  poniżej.

Czytaj więcej...

     Jak ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, od godz. 22. w czwartek (4 stycznia) do godz. 9. w piątek (5 stycznia) z prawdopodobieństwem 80 proc. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, lokalnie około -6°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C, lokalnie -7°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się miejscami do 11 stycznia. Ponadto w nocy z czwartku na piątek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...

     W roku 2024 nie ma żadnych zmian w kwestii śmieci. Stawka opłaty pozostaje na tym samym poziomie (25 zł miesięcznie od osoby), a odbiór wykonuje ta sama, sprawdzona od lat firma. Harmonogram wywozu został już przez nią dostarczony, a kto go jeszcze nie ma, może TUTAJ pobrać wydruki na I i na II półrocze, przy czym ten na I półrocze jest już po korekcie. Natomiast są zmiany w opłatach za wywóz nieczystości (szamba) oraz obsługi oczyszczalni przydomowych.

Czytaj więcej...

     Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta i Gminy (w środę, 27 grudnia) przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest on podstawą do starania się o fundusze na jego realizację gdyż zgodnie z obowiązującym „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu” ma się on zakończyć w roku 2032. Przyjęto w nim jako zasadę, że koszty zdjęcia pokrycia dachowego na prywatnej posesji pokrywa jej właściciel. Natomiast koszty wywozu oraz utylizacji tych odpadów może pokryć samorząd. Tymczasem jak wykazała ostatnia inwentaryzacja, w naszej Gminie aż 1.770 prywatnych budynków (niemal co drugi) ma nadal dachy z płyt azbestowych o łącznej powierzchni 257.150 m², z czego 31.380 m² zaliczono do pierwszego stopnia pilności, czyli do usunięcia natychmiast. W przeliczeniu na tony (Mg) te łączne wielkości wynoszą odpowiednio: 3.857,3 Mg i  470 Mg.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.