GMINA KSIĄŻ WIELKI

Archiwum

Czytaj więcej...

     Na sesji Rady Miasta i Gminy jaka odbyła się w poniedziałek, 29 stycznia, jednogłośnie uchwalono projekt budżetu na rok 2024. Wydatki po raz pierwszy przekroczą granicę 50 mln zł osiągając 54,8 mln zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 27,367 mln zł, a 27,437 mln zł skierowano na wydatki majątkowe, czyli głównie inwestycje. Największą z nich jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków mająca kosztować aż 18,275 mln zł oraz budowa dróg gminnych i powiatowych za 4,497 mln zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Mieszkańcy Zaryszyna licznie przybyli w minioną niedzielę (28 stycznia) do swojej świetlicy na zorganizowane z inicjatywy burmistrza Marka Szopy jego pierwsze spotkanie pożegnalne, na jakie wybrał akurat to sołectwo. Albowiem Burmistrz po 30 latach kierowania naszą Gminą nie będzie już kandydował w nadchodzących wyborach samorządowych i pragnie podczas takich spotkań podziękować mieszkańcom za wieloletnią oraz owocną współpracę. W ich imieniu zabrał głos Robert Zając, który nie tylko wyraził Markowi Szopie wdzięczność za wszystkie inwestycje zrealizowane w Zaryszynie, ale też poinformował, że wobec rezygnacji z udziału w wyborach dotychczasowego radnego Wiesława Sęka, z komitetu wyborczego Trzeciej Drogi wystartuje on. Wystartuje, gdyż przekonał go do tego właśnie ustępujący Burmistrz.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na walnym zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszówce, jakie odbyło się w sobotę, 27 stycznia, stawili się niemal wszyscy druhowie zwyczajni oraz honorowi. I po odczytaniu sprawozdań z rocznej działalności, jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi swojej jednostki. Większość druhów widać na zdjęciu po prawej stronie stołu. Po lewej stronie zasiedli przybyli goście, kolejno: starosta Jacek Kobyłka (przemawia), dalej naczelnik Gminnego Związku OSP Kazimierz Kamiński, prezes Gminnego Związku OSP burmistrz Marek Szopa, wiceburmistrz Grzegorz Janus oraz jako ostatni – prowadzący spotkanie Tomasz Gorajczyk. Rozmowy po załatwieniu formalności związanych z zebraniem strażackim dotyczyły głównie tworzonego w części na gruntach sołectwa Krzeszówka Miechowskiego Parku Technologicznego. Odbywały się przy suto zastawionym stole o co zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 
     Poniżej podajemy harmonogram kolejnych zebrań naszych jednostek OSP.

  Red.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Mieszkanka naszej Gminy Waleria Kaczmarek, urodzona 25 stycznia 1924 roku, właśnie obchodzi okrągłe urodziny 100 lat. Dostojnej Jubilatce wręczył kwiaty, adres gratulacyjny oraz okolicznościowy upominek osobiście burmistrz Marek Szopa, życząc kolejnych stu lat życia. Pani Waleria prowadziła wraz z mężem gospodarstwo role w Rzędowicach. I jak stwierdziła, jej receptą na długowieczność jest praca, ruch na świeżym powietrzu, a także zdrowe, naturalne jedzenie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Ten sympatyczny, spokojny kundelek błąka się od początku stycznia wokół zabudowań leżących na granicy sołectwa Cisie z sołectwem Łazy. Mieszkańcy litościwie go dokarmiają, ale mając już swoje własne psy nie mogą przyjąć kolejnego. Może to zagubione, bezdomne teraz zwierzę, rozpozna jego właściciel?

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.