GMINA KSIĄŻ WIELKI

Archiwum

     Jak wynika z wydanego 24 stycznia komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, woda z wodociągu publicznego w Moczydle nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Z uwagi na stwierdzoną w niej zawartość bakterii grupy coli w liczbie 19 NPL na 100 mln, ta woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych oraz spłukiwania toalet. Poniżej podajemy linki do pobrania tego komunikatu oraz zarządzenia w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na 13 przychodni z powiatu miechowskiego uczestniczących w plebiscycie medycznym „Hipokrates 2023”, przeprowadzonym przez „Gazetę Krakowską” pod patronatem Prezesa NFZ, to właśnie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim okazał się najlepszy. O takim wyborze zadecydowało najbardziej obiektywne jury, czyli pacjenci, którzy najliczniej oddali głos na naszą placówkę doceniając jej personel nie tylko za profesjonalizm w procesie leczenia, ale również za pełne życzliwości i troski podejście do pacjenta. Dodajmy, że obecnie jest ich tu zapisanych ponad 3,2 tys.

Czytaj więcej...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że po ukazaniu się rozporządzenia zawierającego wzór wniosku o dodatek osłonowy edycja 2024, już można je składać w pok. nr 15 siedziby GOPS. Będą one przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r. Więcej szczegółów przypominamy ponownie poniżej.

Czytaj więcej...

     W trosce o dobro zwierząt oraz w związku z panującymi niskimi temperaturami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, że zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie zwierząt każdy opiekun zwierzęcia domowego ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie pomieszczenie, chroniące go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę oraz stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Ponadto, wedle treści art. 5 ww. ustawy każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Pełną treść pisma Pow. Lek. Wet. podajemy poniżej.

Czytaj więcej...

     Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Książ Wielki w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23). Uczestnictwo w tym projekcie, kierowanym do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, umożliwia  uzyskanie dofinansowania na poziomie aż 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Ankietę informacyjną (do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Książ Wielki, (ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki) w godz. 7-15. w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2024 r. Dalej podajemy na co można uzyskać to dofinansowanie oraz zamieszczamy link do pobrania procedury zapisu mieszkańców.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.