GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

USC

Czym się zajmujemy?

 1. Prowadzenie spraw z zakresu USC, rejestracji stanu cywilnego:

- prowadzenie ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów,

- obsługa zawieranych małżeństw przed Kierownikiem USC.

 1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych do ksiąg, wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 2. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, właściwe zabezpieczanie i przechowywanie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk.
 4. Rozstrzyganie w drodze decyzji administracyjnej zagadnień dotyczących zmian imion i nazwisk, ustalenia ich pisowni oraz przekazywanie właściwym.
 5. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 6. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem, przemeldowaniem i wymeldowaniem na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz w trybie administracyjnym.
 7. Prowadzenie elektronicznego rejestru ludności.
 8. Prowadzenie kontroli meldunkowych.
 9. Prowadzenie dokumentacji w zakresie wydawania dowodów osobistych, przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wyborami bezpośrednimi.
 11. Prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 12. Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.
 13. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy
 14. Sprawy z zakresu BHP i P.POŻ
 15. Sprawy z zakresu zdrowia/programy prozdrowotne/
 16. Obsługa administracyjna Rady Społecznej PZOZ

Co u nas załatwisz?

 1. Uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
 2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego.
 3. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Zmiana imienia i nazwiska.
 5. Wydawanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego.
 6. Zawarcie małżeństwa.
 7. Wydanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych i dowodów osobistych.
 8. Wymeldowanie z pobytu stałego, czasowego.
 9. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy.
 10. Sprawy meldunkowe cudzoziemców.
 11. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. Wydawanie dowodów osobistych.
 13. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 14. Rejestracja danych o zmianie stanu cywilnego, imienia i nazwiska.
 15. Rejestracja danych o zgonie.

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Adrian Oczkowicz – Kierownik USC
 2. Anna Gniewek - Z-ca Kierownika USC

 


 

 


 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.