GMINA KSIĄŻ WIELKI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.ksiazwielki.eu


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Książ Wielki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ksiazwielki.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Książu Wielkim

ul. Warszawska 17

32-210 Książ Wielki

tel.: 413838002

Data publikacji strony internetowej: 23.01.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2020 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Zamieszczone na stronie informacje publiczne mogą być dostępne jako skany dokumentów.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • nawigacja klawiaturą

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Książu Wielkim.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 08.02.2024

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Janus 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 413838002

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Urząd Gminy w Książu Wielkim znajduję się w budynku 2 kondygnacyjnym.
  • Do budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim prowadzą dwa wejścia w tym jednio przystosowane dola osób niepełnosprawnych.
  • Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.