GMINA KSIĄŻ WIELKI

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2024 Miasto i Gmina Książ Wielki rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2025-2035 – STRATEGIA 2035 (zobacz uchwałę).

 

STRATEGIA 2035 określi główne kierunki rozwoju naszej gminy na najbliższe 10 lat.

Kluczowe znaczenie ma dla nas opinia mieszkańców oraz Państwa zaangażowanie w proces tworzenia tego strategicznego dokumentu.

 

Kluczowe kroki w przygotowaniu strategii to:

  • przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród mieszkańców,
  • opracowanie diagnozy stanu gminy,
  • przeprowadzenie warsztatów strategicznych z udziałem mieszkańców,
  • sformułowanie celów strategicznych i kierunków działań,
  • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z mieszkańcami,
  • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z sąsiednimi gminami i innymi instytucjami,
  • ocena przewidywanej trafności, skuteczności i efektowności dział wskazanych w STRATEGII 2025.
  • przyjęcie STRATEGII 2035 przez Radę Miasta i Gminy.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad STRATEGIĄ 2035.

 

   

z poważaniem

Koordynator Zespołu Strategicznego

Grzegorz Janus

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki

 

 

 meeting 6781073 640Diagnozujemy

business 7047158 640Wyznaczamy kierunki działania 

 Raport z badania ankietowego

 Raport z warsztatów strategicznych

 Diagnoza stanu Gminy Książ Wielki

 

 Cele i kierunki działań

 
 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.