GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: Weronika Chabasiewicz     Uczennica klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim - Weronika Chabasiewicz, przygotowywana przez nauczycielkę Agnieszkę Plutę – zdobyła prestiżowy tytuł laureatki Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego dla szkół podstawowych w roku 2020/2021. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 606 uczniów, ale jedynie 121 udało się przekroczyć próg punktowy umożliwiający udział w etapie wojewódzkim. Weronika jako jedyna uczennica z powiatu miechowskiego trafiła na listę 22 laureatów.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy     Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przeprowadzi od 19 do 30 kwietnia pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!”, przeznaczonego dla osób pracujących w wieku 18-24 lata, które są zmotywowane do podwyższenia swoich kwalifikacji, do rozwoju zawodowego oraz do związanej z tym zmiany miejsca i sposobu zatrudnienia. Rekrutacja odbywać się będzie tylko i wyłącznie online.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Budowa brodu w Mianocicach     Ci rolnicy z Mianocic, którzy uprawiają pola i łąki leżące za płynącą wzdłuż głównej, wiejskiej drogi rzeczką Nidzicą, musieli dotąd swoimi maszynami pokonywać jej koryto przejeżdżając wprost po błotnistym brodzie, gdyż żadnego mostu tu nie ma. Obecnie z funduszy Gminy buduje się bród z utwardzonym dojazdem (zdjęcie) oraz dnem wyłożonym betonowymi płytami. Podobny do tego jaki powstał kilka lat temu w Boczkowicach.

Czytaj więcej...

     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) w Miechowie, prowadzony przez spółkę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie, został pierwotnie zamknięty od 1 do 10 kwietnia. Obecnie MPGO zdecydowało się przedłużyć okres czasowego wstrzymania działalności punktu w Miechowie do 18 kwietnia 2021 roku, zastrzegając sobie jednocześnie możliwość kolejnego wydłużenia tej przerwy spowodowanej „stanem wyższej konieczności w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ostrej choroby zakaźnej covid-19”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Starosta i dyrektor ZDP na wizytacji drogi w Cisiu     Prowadząca przez Cisie droga powiatowa nr 1191K wymaga po zimie naprawy. Ziemia spływająca wraz z topniejącym śniegiem ze stromo położonych pól powyżej jezdni uszkodziła bowiem asfaltową nawierzchnię wymywając miejscami dziury. Te najgłębsze i najbardziej niebezpieczne dla ruchu aut załatano prowizorycznie natychmiast. Pozostałe wyrwy oraz spęknięcia czekają na solidną naprawę. Ponadto należy pogłębić przydrożne rowy odwadniające, które teraz są w dużej części zapełnione naniesionym mułem. Ocenę koniecznych robót drogowych i napraw przeprowadzili na miejscu: starosta miechowski Jacek Kobyłka oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Roman Suchoń (na zdjęciu).

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.