GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Droga na KopiecDroga na Kopiec     W poprzednich kadencjach Rady Gminy, ówczesny radny z Boczkowic Paweł Oczkowicz zabiegał o utwardzenie tłuczniem tak zwanej drogi na Kopiec, prowadzącej do rozległych pól należących do miejscowych rolników. Zaczyna się ona w centrum wsi przy właśnie odnowionej, starej kapliczce (zdjęcie z lewej) i biegnie wzgórzami równolegle do asfaltowej szosy w kierunku Książa Wielkiego. W tegorocznym budżecie przewidziano fundusze na jej utwardzenie gdyż obecnie ta droga nabrała znaczenia strategicznego: połączy się bowiem z drogą serwisową budowaną wzdłuż trasy szybkiego ruchu S7, a ponadto w jej pobliżu znajdzie się planowana strefa gospodarcza.

Czytaj więcej...

     Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje 5 marca kolejny webinar, tym razem na temat ziołolecznictwa, zielarstwa i aromaterapii. Internetowe seminarium rozpocznie się o godzinie 11. pod adresem https://tiny.pl/rl6pn i będzie dostępne dla członków grupy „Inspiracje dla lokalnych liderów. Małopolska”, która powstała z myślą o małopolskich sołtysach, Kołach Gospodyń Wiejskich i organizacjach pozarządowych. Poniżej podajemy program spotkania.

Czytaj więcej...

Głogowiany-Stara WieśGłogowiany-Stara Wieś     Mieszkańcy odległych zabudowań leżących wśród pól w sołectwie Głogowiany-Stara Wieś dojeżdżali dotąd do swoich domów drogą wysypaną wprawdzie tłuczniem, lecz po każdych roztopach i deszczach wyboistą oraz pełną wielkich kałuż. Ta droga zaczyna się przy miejscowej, modernizowanej obecnie remizie (zdjęcie z lewej) i biegnie prosto aż do ostrego zakrętu, za którym jest kolejny prosty odcinek prowadzący do pól oraz tych odległych zabudowań (zdjęcie z prawej). Dzięki staraniom mieszkańców, przy skutecznej pomocy ich radnego – Grzegorza Ptaka, w planie wydatków majątkowych Gminy na rok 2021 znalazły się fundusze na utwardzenie i wyasfaltowanie nawierzchni tej drogi o długości 1.200 m. Koszt inwestycji, ułatwiającej życie mieszkańcom oraz rolnikom, wyniesie kilkaset tys. zł.

Czytaj więcej...

Strefa gospodarcza     Powstającą przy węźle Książ na drodze szybkiego ruchu S7 strefę przemysłową trafniej jest nazywać strefą gospodarczą. Jak podkreśla bowiem starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa - będą tam lokalizowane wyłącznie inwestycje, które nie wpływają negatywnie na otoczenie, czyli mogące rozpoczynać działalność bez konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Co także oznacza, iż rozpoczną tę działalność szybko bo bez czasochłonnych ustaleń ekologicznych i konsultacji. Ponadto nasza strefa jest nakierowana na dużych inwestorów, gdyż zaoferuje działki o wielohektarowej powierzchni. Takie, jakich w pobliżu Krakowa już nie ma. Na planie obok zaznaczono kolorem żółtym tereny należące do Starostwa, które stanowią jedynie część planowanej strefy.

Czytaj więcej...

Sesja budżetowa     Wszyscy radni Gminy Książ Wielki zgodnie opowiedzieli się w środę (17 lutego) za uchwaleniem zaproponowanego przez wójta Marka Szopę budżetu na rok 2021. Zapisane nim dochody mają wynieść 34.051.357,32 zł natomiast wydatki – 37.531.415,32 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.510.058 zł zostanie pokryty po połowie z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z wolnych środków. Największą pozycję stanowią wydatki majątkowe (13.032.063,57 zł). W ich ramach prawie 7,7 mln zł przeznaczy się na inwestycje realizowane ze znacznym udziałem funduszy unijnych w gospodarce komunalnej (modernizacja oczyszczalni, budowa oczyszczalni przydomowych) oraz ochronie środowiska (instalacje fotowoltaiczne i solarne).

Czytaj więcej...

Kierunek Kariera     Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.