GMINA KSIĄŻ WIELKI

Archiwum

Czytaj więcej...     Na długości niemal 200 m gruntownie przebudowano ulicę Mikołaja Reja w Książu Wielkim, prowadzącą wzdłuż Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bo głównym celem tej inwestycji było poprawienie bezpieczeństwa uczniów. Służy temu nie tylko solidnie wykonany próg zwalniający na jezdni, lecz także nowo ułożone chodniki i jasne, a zarazem oszczędne oświetlenie. Całe zadanie kosztowało blisko pół mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Ostatnie, z tegorocznego cyklu strażackich zebrań sprawozdawczych, odbyło się 16 marca w Łazach. Na dużej sali odnawianej sukcesywnie od trzech lat strażnicy, spotkała się miejscowa drużyna licząca 22 druhów czynnych płci obojga i dwóch członków honorowych. To jedyna w naszej Gminie tak sfeminizowana jednostka, która dzięki temu prowadzi obok działań bojowych, także przedsięwzięcia popularyzatorskie, edukacyjne oraz kwatermistrzowskie. Dowodem tego było nie tylko doskonałe przygotowanie się do zebrania w części merytorycznej, ale przede wszystkim to, co własnoręcznie ugotowane i upieczone, trafiło potem na stoły. Wśród zaproszonych gości był burmistrz Marek Szopa, wiceburmistrz Grzegorz Janus i gminny naczelnik OSP Kazimierz Kamiński. Zebranie prowadził prezes jednostki Ireneusz Oczkowicz wraz z jej naczelnikiem Krystianem Grelą.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Z 15 obecnych radnych Miasta i Gminy Książ Wielki tylko troje (Zdzisław Ptak, Wiesław Sęk i Małgorzata Sych) nie zamierza walczyć o mandat w kolejnej kadencji, natomiast Marek Płonczyński walczy o fotel burmistrza. Jedenastka pozostałych startuje z różnych komitetów wyborczych, najczęściej tych utworzonych przez sześcioro kandydatów na burmistrza. Najwięcej radnych, bo aż pięcioro popiera Rafała Pawlika (Mirosław Michta, Robert Milewski, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha, Marcin Walczyński). Grzegorza Janusa popiera trzech radnych (Krystian Grela, Dariusz Książek, Grzegorz Ptak), a Marka Płonczyńskiego jedynie Bożena Dziura. Obecny przewodniczący RMiG Henryk Huma, wraz z radnym Markiem Gajosem, stają do wyborów z własnego komitetu „Samorządny Książ 2024”. Poniżej podajemy pełne listy kandydatów na radnych, których skompletowali wokół siebie kandydaci na burmistrza (prawo wymaga by mieli ich przynajmniej ośmiu). Kandydatów na burmistrza wymieniamy alfabetycznie, a kandydatów na radnych według kolejności okręgów wyborczych.

Czytaj więcej...

Informacja na temat zgłoszonego zgromadzenia:

W dniu 07.03.2024 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pt.: Strajk Rolników z Książa Wielkiego w Ramach Ogólnopolskiego Strajku Generalnego.

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 15.03.2024r. od godz. 07:00 przy stacji paliw ARGE.

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: od godz. 7.00 dnia 15.03.2024r. do godz. 23.00 dnia 17.03.2024r..

Przewidywana liczba uczestników: od 200 do 300 ciągników rolniczych i ok. 50 samochodów, ok. 500 uczestników.

Trasa przejścia i blokad ulic ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: „ul. W. Witosa, ul. M. Reja, Wielka Wieś, Książ Mały, ul. Warszawska, ul. J. Śniadeckiego”, miejsce zakończenia – stadion sportowy.

Organizator Zgromadzenia: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

Czytaj więcej...     Na przedwyborczym spotkaniu w Rzędowicach, które zwołały wspólnie: sołtyska Zofia Tkaczewska i radna Jagoda Spicha, stawiło się w komplecie sześcioro kandydatów na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki w nadchodzącej kadencji. Był także ustępujący burmistrz Marek Szopa i ustępujący starosta Jacek Kobyłka (obaj kandydują do Rady Powiatu Miechowskiego). Ponadto przybyli, równie licznie jak mieszkańcy Rzędowic, inni kandydaci na radnych powiatowych i radnych gminnych. Na zdjęciu widzimy za stołem prezydialnym kolejno: Annę Oczkowicz (kandydatka na burmistrza), Dariusza Szyńca (kandydat na burmistrza), Jana Biesagę (kandydat na radnego powiatowego), burmistrza Marka Szopę (kandydat na radnego powiatowego), wiceburmistrza Grzegorza Janusa (kandydat na burmistrza), Tomasza Janusa (kandydat na radnego powiatowego), Krzysztofa Capigę (kandydat na burmistrza), Marka Płonczyńskiego (kandydat na burmistrza). Po prawej stoi sołtyska Zofia Tkaczewska, która zaproponowała aby programy wyborcze prezentować według kolejności siedzących w prezydium. Tu przedstawimy streszczenie wypowiedzi (bo trwały one nawet po kilkadziesiąt minut) wyłącznie kandydatów na burmistrza. Rafał Pawlik, szósty kandydat na burmistrza, przybył spóźniony i jego zdjęcie oraz skrót wystąpienia znajdzie się na końcu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.