GMINA KSIĄŻ WIELKI

KALENDARIUM

 

1120 - pierwsza wzmianka o Książu Wielkim, zapisana w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie.

1234 - właścicielem Książa Wielkiego jest wojewoda krakowski Stefan, herbu Topór.

1380 - kasztelan krakowski Spytko z Melsztyna funduje kościół św. Ducha.

1400 - Książ Wielki stał się miastem powiatowym.

1441 - po poślubieniu Jadwigi Spytkówny, właścicielem miasta zostaje Andrzej Tęczyński.

1541 - Katarzyna z Tęczyńskich wychodzi za Jana Bonera, wojewodę krakowskiego, wnosząc mu miasto w wianie.

1556 - synod protestancki w Książu Wielkim z udziałem Jana Łaskiego i Mikołaja Reja.

1562 - wdowa Katarzyna Boner poślubia następcę zmarłego męża - wojewodę krakowskiego Stanisława Barzi i ten obejmuje w posiadanie Książ Wielki.

1582 - miasto odkupuje biskup krakowski Piotr Myszkowski.

1595 - ukończono budowę pałacu na Mirowie.

1601 - Piotr Myszkowski bratanek biskupa, ustanawia ordynację na "Mirowie", zwaną ksiąską.

1646 - cud w kościele św. Wojciecha - Matka Boska na obrazie "zapłakała krwawymi łzami".

1706 - na prymasa Polski wybrano proboszcza Książa Wielkiego - Stanisława Szembeka.

1727 - Franciszka z Myszkowskich poślubia Franciszka Wielopolskiego, który obejmuje dobra ksiąskie. I tak, po raz czwarty, miasto zostaje wniesione w wianie.

1748 - prymasem Polski powołano kolejnego proboszcza Książa Wielkiego - Adama Ignacego Komorowskiego.

1776 - proboszcz Adam Brachman zbudował nową szkołę parafialną, która jako jedyna w tym czasie, podlegała Akademii Krakowskiej.

1862 - margrabia Aleksander Wielopolski obejmuje stanowisko naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego.

1869 - Książ Wielki traci prawa miejskie.

1914 - 7 sierpnia wkracza I Brygada Legionów, maszerująca z Krakowa do Kielc.

1918 - 2 listopada rozbrojono posterunek żandarmerii austriackiej.

1939 - 6 września wkraczają oddziały niemieckie.

1944 - poważne wystąpienia zbrojne oddziałów Armii Krajowej.

1945 - 14 stycznia Armia czerwona wyzwala Książ Wielki spod okupacji.

1949 - założenie Liceum Ogólnokształcącego (w pałacu na Mirowie).

1974 - powołanie Technikum Rolniczego.

1977 - utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych.

2003 - założenie Klubu Sportowego "Jastrzębiec".

 

Oprac. na podstawie publikacji "Ziemia Miechowska", wydanej przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, Miechów 2010 r.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.