GMINA KSIĄŻ WIELKI


Kierownictwo Urzędu Gminy

Marek Płonczyński - Burmistrz Miasta i Gminy

Grzegorz Janus - Sekretarz Gminy

Iwona Reisner - Skarbnik Gminy


Konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim:

10 8591 0007 0180 0000 0013 0003 KBS/ O Książ Wielki


 

Opłaty skarbowe:

 

Opłatę skarbową można dokonywać bezpośrednio w formie bezgotówkowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Książu Wielkim.

 

Lp. Nazwa Opłata
1. Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł
2. Pełnomocnictwo 17 zł
3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem 21 zł
4. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego 17 zł
5. Sporządznie aktu małżeństwa 84 zł
6. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł
7.

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści

aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł
8. Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego 39 zł
9. Testament 22 zł
10. Decyzja o zmianie nazwiska, imienia 37 zł
11.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

małżeństwa za granicą

38 zł
12. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
13. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
14.

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego

wpisach lub o ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu

24 zł
15. Pozostałe zaświadczenia 26 zł
16.

Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych

dowodów osobistych

17 zł
17.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.