GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Organizacyjny

Czym się zajmujemy?

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji
 2. Przyjmowanie opłaty skarbowej
 3. Nadzór nad archiwum zakładowym, przyjmowanie dokumentów do archiwum
 4. Obsługa Rady Gminy, prowadzenie rejestru uchwał, zwoływanie sesji i komisji oraz ich protokołowanie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla gminy
 7. Organizowanie prac związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 8. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników
 9. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków
 10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży dla bezrobotnych
 11. Prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Wójta

Co u nas załatwisz?

 1. Uzyskasz informację na temat procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz zatrudnienia na stanowisku obsługi i pomocniczym
 2. Dokonasz opłaty skarbowej
 3. Złożysz różnego typu korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy, Wójta Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kamil Wasik – Kierownik Referatu
 1. Dorota Łękawska – Inspektor
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.