GMINA KSIĄŻ WIELKI

 

Referat Organizacyjny

Czym się zajmujemy?

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i ewidencjonowanie korespondencji
 2. Przyjmowanie opłaty skarbowej
 3. Nadzór nad archiwum zakładowym, przyjmowanie dokumentów do archiwum
 4. Obsługa Rady Gminy, prowadzenie rejestru uchwał, zwoływanie sesji i komisji oraz ich protokołowanie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie konkursów na udzielenie z budżetu gminy dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
 6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla gminy
 7. Organizowanie prac związanych z naborem kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 8. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników
 9. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków
 10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych oraz staży dla bezrobotnych
 11. Prowadzenie rejestru upoważnień udzielonych przez Wójta

Co u nas załatwisz?

 1. Uzyskasz informację na temat procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz zatrudnienia na stanowisku obsługi i pomocniczym
 2. Dokonasz opłaty skarbowej
 3. Złożysz różnego typu korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy, Wójta Gminy, Rady Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kto Ci w tym pomoże:

 1. Kamil Wasik – Kierownik Referatu
 1. Aleksandra Łysek
 2. Karolina Glanowska

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.