GMINA KSIĄŻ WIELKI


ROK 2024
 
 
 
 
ROK 2022
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KSIĄŻ WIELKI OD II - VI 2022 ROKU - kliknij tutaj 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KSIĄŻ WIELKI OD VII - XII 2022 ROKU - kliknij tutaj 
 
ROK 2021
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KSIĄŻ WIELKI OD VII - XII 2021 ROKU - kliknij tutaj 
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY KSIĄŻ WIELKI OD I - VI 2021 ROKU - kliknij tutaj

ROK 2020
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - od marca do grudnia - kliknij tutaj
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - styczeń i luty - kliknij tutaj

ROK 2019

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019 - I półrocze - kliknij tutaj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019 - II półrocze - kliknij tutaj


ROK 2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018 - I półrocze - kliknij tutaj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2018 - II półrocze - kliknij tutaj


AKTUALNE STAWKI OPŁAT:

Uchwała nr XX/170/2021 Rada Gminy w Książu Wielkim z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR XII/97/2019 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - kliknij tutaj

UCHWAŁA NR XXVII/232/2017 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - kliknij tutaj

LUB

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - kliknij tutaj

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kliknij tutaj
Ustawa o odpadach - kliknij tutaj
Nowe ramy prawne systemu gospodarowania odpadami - kliknij tutaj

Co zrobić ze śmieciami - kliknij tutaj

Wzór wypowiedzenia umowy - kliknij tutaj

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - kliknij tutaj

UCHWAŁA NR XXI/199/2012 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM - kliknij tutaj

WZÓR DEKLARACJI - kliknij tutaj

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - kliknij tutaj

Uchwała Nr XVII/148/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - kliknij tutaj

Uchwała Nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Książ Wielki - kliknij tutaj

Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - kliknij tutaj

Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kliknij tutaj

Uchwała Nr XVI/138/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - kliknij tutaj

 

 


Jak segregować śmieci? - ulotka - kliknij tutaj


Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.