GMINA KSIĄŻ WIELKI

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 924/1 – ul. Mikołaja Reja w Książu Wielkim  od km 0+000 do km 0+190 o długości 0,190 km

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - nabór na 2023 rok (Nabór nr 8)

Numer zadania na zatwierdzonej liście zadań gminnych – 42

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Fabrim Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2, 28-400 Pińczów, wartość umowy  brutto 472 344,56 zł.

Remont drogi gminnej nr 140192K, na odcinku I w km 0 + 000 do 0+204, na odcinku II w km 0+204 do km 0+513, na odcinku III  w km 0+513 do km 0+830 w miejscowości Antolka, Gmina Książ Wielki

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania Nabór nr 7 / 2023 r.

Numer zadania na zatwierdzonej liście zadań gminnych – 92

Wykonawcą robót, wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wojtrans Sp. o.o. , wartość umowy  brutto 398 504,93 zł.

Termin realizacji 07.09.2023r.

Roboty zostały zakończone i odebrane.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.