GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2020. Najwięcej informacji dotyczyło jak zawsze pracy Rady i Wójta oraz inwestycji drogowych – bieżących i planowanych. Odnotowaliśmy też, jak to robimy od roku 2013, czyli po raz ósmy, wiele faktów z życia Mieszkańców i Gminy, które warto sobie przypomnieć.

Styczeń
(15)
 - Oddaję szacunek wójtowi Markowi Szopie oraz strażakom Gminy Książ Wielki za ich ofiarność w służbie i nieustające starania o wysoki poziom wyszkolenia oraz właściwy stan sprzętu i remiz – stwierdził Adam Domagała, prezes Zarządu Związku Powiatowego OSP RP w Miechowie, który uczestniczył w posiedzeniu zarządu naszego Związku Gminnego OSP.

(22) Arkadiusz Krawiec, zawodnik Strażackiego Klubu Sportowego „Jastrzębiec” w Książu Wielkim został laureatem plebiscytu „Sportowiec Roku Małopolski 2019”, zajmując pierwsze miejsce na szczeblu powiatu miechowskiego.

(24) Znaczne podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, zdominowały zwołane przez wójta Marka Szopę spotkanie sołtysów. Najpierw wyjaśniono kwestię podstawową. Mianowicie, że to nie Rada Gminy podwyższyła stawkę opłat za śmieci, lecz doprowadził do tego rząd premiera Morawieckiego. I nasi radni musieli wypić to piwo, które nawarzono w Warszawie.

(26) Już dziewiąty raz z rzędu Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim zorganizowało wieczór seniora z piosenkami, deklamacjami oraz występami kabaretowymi. Ten program artystyczny, połączony z degustacją domowych ciast, stanowił dla zaproszonych gości prawdziwą ucztę, a w każdym razie zapewnił dobrą rozrywkę i wiele radości.

Luty
(6)
 Salę remizy OSP w Książu Wielkim, w której odbyło się posiedzenie Rady Gminy zapełnili szczelnie mieszkańcy. I głośno klaskali nie ukrywając radości oraz aprobaty gdy nasi radni, kolejno jeden po drugim, oświadczali głośno, że głosują przeciwko wystawieniu na sprzedaż działki z wysypiskiem. W tej sytuacji kwestia podwyżek opłat za śmieci została uznana za mniej ważną i odsunięta w czasie do rozstrzygnięcia kolejnego przetargu. Dopiero po nim radni uchwalą ostateczną stawkę, decydując czy będzie ona wyższa czy niższa.

(18) Andrzej Gumula, kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim z dumą zaprezentował zakupiony za 20 tys. zł zestaw do badania czynności serca na odległość, czyli tzw. holter. A wszystko po to, by w czynnej od stycznia w naszym ośrodku – tak potrzebnej i oczekiwanej poradni kardiologicznej – postawić właściwą diagnozę i zaordynować skuteczne leczenie.

(20) Główny Urząd Statystyczny podsumował wartość inwestycji z udziałem funduszy unijnych prowadzonych w latach 2014-2020 we wszystkich 2.477 polskich gminach. Gmina Książ Wielki, z inwestycjami zrealizowanymi za kwotę 32,091 mln zł, zajęła w tym zestawieniu miejsce 1.099. W powiecie miechowskim wyprzedził nas tylko Miechów (miejsce 233., kwota 168,853 mln zł) i Charsznica (miejsce 992., kwota 37,095 mln zł).

(24) Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z Gminy do końca roku 2020, wpłynęła tylko jedna oferta. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami podało następujące ceny za swoje usługi: wywóz odpadów zmieszanych oraz odpadów biodegradowalnych i zielonych – 1.404 zł za tonę, papier, tworzywa, metale i szkło – 1.782 zł za tonę, pozostałe (w tym wielkogabarytowe) – 1.890 zł za tonę. Opierając się na dotychczasowych ilościach wytwarzanych u nas śmieci wychodzi do zapłacenia łącznie 1.330.915 zł. Jeśli podzielimy to przez pozostałe do końca roku 10 miesięcy, a następnie przez liczbę mieszkańców uiszczających opłatę (4.700) otrzymujemy nową, miesięczną stawkę za śmieci w wysokości 28,32 zł.

(25) Zgodnie z decyzją większości radnych, którzy w komplecie spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji problemowych, obowiązująca od stycznia stawka opłaty za odbiór odpadów (20 zł miesięcznie od osoby) zostanie utrzymana do końca grudnia. Wymaga to jednak rezygnacji z trzech zaplanowanych już wydatków w budżecie Gminy na rok 2020, gdyż dołożyć z niego należy aż 400 tys. zł skoro uzyskana w przetargu stawka opłaty sięga faktycznie 28 zł.

Marzec
(11)
 Z tej racji, że sesja Rady Gminy odbyła się w Dzień Sołtysa, przewodniczący RG Henryk Huma złożył wszystkim 22 naszym sołtysom najlepsze życzenia. Dołączył się do nich wójt Marek Szopa przekazując upominki w postaci długopisu, kalkulatora oraz wielkiej czekolady. W części merytorycznej podjęto sześć uchwał, w tym jako pierwszą tę najważniejszą o zmianach w budżecie na rok 2020.

(20) Dotarła trzecia dostawa żywności w ramach unijnego programu pomocy. Otrzymają ją osoby starsze i samotne, które dzięki temu nie będą musiały wychodzić z domów i narażać się na zakażenie koronawirusem. Całą akcję finansowaną przez UE, a prowadzoną przez Caritas, koordynuje podobnie jak w przypadku wcześniejszych dostaw - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyliczono, że wszystkich darów wystarczy na sporządzenie prawie tysiąca paczek, ważących po 25 kg.

(24) Wkrótce powstanie przy siedzibie Urzędu Gminy sala obrad. Będzie to zgrabnie wyglądający oraz wewnątrz wielofunkcyjny obiekt, służący radnym, urzędnikom oraz mieszkańcom gdyż przystosuje się go również na imprezy kulturalno-oświatowe. Szacunkową wartość tego zadania określono w dokumentach przetargowych na 1,38 mln zł.

Kwiecień
(18) 
Do tej pory w całym powiecie miechowskim zaraziła się koronawirusem tylko jedna osoba i to nie z naszej Gminy. Zatem mimo wprowadzonych odgórnie utrudnień trwają roboty budowlane przy rozpoczętych inwestycjach. Przykładowo, zmierza ku końcowi gruntowna modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Podzamcze w Książu Wielkim (dawnego „domu partii”).

(23) Urząd Gminy Książ Wielki już od miesiąca funkcjonuje na dwie zmiany z powodu koronawirusa. Połowa urzędników pracuje w biurze, a druga połowa zdalnie w domu. Po tygodniu następuje zamiana i miejsca przy biurkach zajmują ci, którzy dotąd siedzieli przy komputerach w domu. W ten sposób, w razie konieczności kwarantanny, obejmie ona tylko część personelu dzięki czemu mieszkańcy nie zostaną pozbawieni możliwości załatwiania bieżących spraw.

(29) Dawniej nierówna i miejscami dziurawa ulica Poniatowskiego w Książu Wielkim teraz wygląda jak prawdziwa miejska ulica. Ma 360 m długości i od 5 do 6 metrów szerokości. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej położono także chodniki i zainstalowano energooszczędne oświetlenie. Właśnie ukończona inwestycja, obejmująca także gruntowną modernizację parkingu przy Cmentarzu (ul. Łaskiego), kosztowała Gminę niemal 900 tys. zł.

Maj
(3) Dotąd obchodzono w naszej Gminie Święto 3 Maja bardzo uroczyście i tłumnie. W tym roku, kiedy wprowadzono w Polsce nieokreślony w Konstytucji rodzaj stanu wyjątkowego – wyjątkowe jest wszystko. Zatem także składanie kwiatów pod pomnikami odbyło się w ciszy, bez tłumów i w obowiązkowych maseczkach na twarzach. Biało-czerwone wiązanki złożono pod dwoma obeliskami w Książu Wielkim oraz pod figurą św. Floriana w Książu Małym.

(10) Mimo coraz bardziej spełniającej się groźby suszy, w Gminie Książ Wielki wody w kranach nie zabraknie. Korzystamy bowiem z ujęć, których głębokość sięga nawet 100 m, zatem nigdy one nie wyschną. Co więcej, ich wydajność jest znacznie wyższa niż potrzeby mieszkańców.

(15) Radni członkowie komisji rewizyjnej zgodnie postanowili udzielić absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Taki wniosek komisja rewizyjna skieruje teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po zbadaniu przez nią dokumentacji finansowej i wydaniu stosownego orzeczenia – ostateczną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium podejmie na sesji Rada Gminy.

(17) Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspólnie z wójtem Markiem Szopą prowadzą działania przygotowawcze do budowy infrastruktury na terenie strefy przemysłowej, mającej powstać w naszej Gminie przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. W pierwszym rzędzie chodzi o takie przeprojektowanie dróg serwisowych wokół węzła, by mogły służyć również jako drogi dojazdowe do strefy. Docelowo ma ona zajmować około 400 ha wzdłuż S7 i objąć również wykupione od rolników pola pomiędzy Krzeszówką a Książem Małym, a następnie pomiędzy Książem Małym a Boczkowicami.

(20) Na 22 sołectwa Gminy Książ Wielki średnie wykonanie podatków za rok 2019 wyniosło 91,55 proc. Najsumienniej, bo aż w 99,08 proc. uiścili te należności mieszkańcy Wielkiej Wsi. Natomiast najmniej sumienni okazali się mieszkańcy Zaryszyna, którzy powinność tę wypełnili jedynie w 78,76 proc. Kolejne niechlubne miejsca na liście zaległości podatkowych zajęło Cisie gdzie obowiązek wpłaty wykonano w 84,48 proc. oraz Książ Wielki (85,78 proc.) i Łazy (86,55 proc.). A wracając do sołectw najbardziej sumiennych, to tuż za Wielką Wsią uplasowała się Antolka (wykonanie 98,80 proc.), Książ Mały (98,73 proc.) oraz Konaszówka (98,30 proc.).

(26) Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Michał Majda – złożyli publicznie na sesji Rady Gminy podziękowania za pomoc finansową jakiej udzielił tym jednostkom nasz samorząd. To z jego budżetu wyremontowano ostatnio klatkę schodową posterunku policji w Książu Wielkim.

(29) Przyjmujemy obecnie tylko pacjentów potrzebujących pilnej pomocy lub nagłe przypadki. Wszystkie pozostałe medyczne potrzeby mieszkańców załatwiamy przez Internet i telefonicznie. Uruchomiliśmy całodobowy numer (502 738 489), na który można dzwonić we wszelkich sprawach leżących w naszej kompetencji – poinformował wójta Marka Szopę, wizytującego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, jego kierownik lek. Andrzej Gumula. Jak podkreślił, w placówce dyżuruje zgodnie z grafikami cały personel.

Czerwiec
(5) Główny wykonawca drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku od Moczydła do Miechowa, a dokładnie do węzła w Bukowskiej Woli - spółka INTERCOR z Zawiercia postanowiła ulokować swoje biura na czas budowy w Pałacu w Rzędowicach. Tę ofertę Starosty, mimo znacznej kwoty czynszu za wynajem, uznano za bardziej odpowiadającą potrzebom firmy, niż konkurencyjna propozycja by za jej siedzibę obrać Pałac na Mirowie w Książu Wielkim.

(10) Rozpoczęto budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K, prowadzącej z Moczydła przez Krzeszówkę, Książ Mały do Książa Wielkiego. Ten nowy odcinek o długości 1.815 m, biegnący przez łąki i trudny, podmokły teren, będzie stanowił obwodnicę Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi dla pojazdów kierujących się do albo z węzła „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7.

(15) Walne zgromadzenie stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach przyjęło pisemne rezygnacje członków dotychczasowego zarządu i w jawnym głosowaniu powołało nowy jego skład. Na przewodniczącą wybrano Monikę Dudzicz, zastępcą przewodniczącego została Anna Kwaśniewska, sekretarzem – Marta Lupa, skarbnikiem – Ireneusz Szuba, a Jolanta Czekaj członkiem zarządu.

(17) Aby móc realnie planować rozwój naszej Gminy musi najpierw powstać studium jej zagospodarowania przestrzennego. Właśnie ukończono pierwszą wersję tego ważnego opracowania, uzupełnionego o mapy. Pozytywną opinię na jego temat, aczkolwiek z licznymi uwagami, wydała obradująca w Książu Wielkim komisja urbanistyczno-architektoniczna.

(19) Każdego roku utwardza się w naszej Gminie przynajmniej jedną drogę dojazdową do pól. Takie inwestycje nie są tanie i z reguły zamykają się kwotą kilkuset tys. zł, do której połowę dopłaca Urząd Marszałkowski. Decyzją Rady Gminy obecnie trwają prace przy polnej drodze o długości 1 km, prowadzącej od Książa Małego-Kolonii do Trzonowa.

Lipiec
(1)
 Według oficjalnych wyników wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w Polsce 43,50 proc. głosów natomiast Rafał Trzaskowski 30,46 proc. W Małopolsce Duda miał zwolenników więcej - 51,11 proc., a Trzaskowski mniej – 23,92 proc. W powiecie miechowskim te dane wyglądają następująco: Duda – 61,50 proc., Trzaskowski – 16,20 proc., zaś w naszej Gminie za Dudą opowiedziało się aż 68,31 proc. głosujących, a za Trzaskowskim tylko 12,94 proc. Trzecie miejsce przypadło Hołowni (7,28 proc.), czwarte Bosakowi (5,35 proc.), piąte Kosiniakowi-Kamyszowi (3,72 proc.) i szóste Biedroniowi (1,82 proc.).

(14) W II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył w Polsce 51,03 proc. głosów natomiast Rafał Trzaskowski 48,97 proc. W Małopolsce Duda miał zwolenników więcej - 59,65 proc., a Trzaskowski mniej – 40,35 proc. W powiecie miechowskim te dane wyglądają następująco: Duda – 70,89 proc., Trzaskowski – 29,11 proc., zaś w naszej Gminie za Dudą opowiedziało się 76,02 proc. głosujących, a za Trzaskowskim 23,98 proc.

(16) Nasze drogi gminne liczą prawie 78 km, z czego 54 km (69,2 proc.) posiada nawierzchnię bitumiczną. By zachować ich dobry stan, każdego roku wykonuje się remonty cząstkowe ubytków lub zniszczeń. Robi to maszyna zwana remonterem, która wyrównuje nawierzchnię wypełniając luki w szosie gorącą mieszanką emulsyjno-grysową. W ten sposób w czerwcu i lipcu poddano naprawie kilkanaście odcinków dróg gminnych, zużywając ogółem 50 ton mieszanki asfaltowej, co kosztowało około 40 tys. zł.

(22) Wójt Marek Szopa wraz ze starostą Jackiem Kobyłką oraz przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem, wizytowali Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie, którego organizatorem jest miejscowe starostwo nazywające go „lokomotywą rozwoju”.

(28) Na 13 radnych uczestniczących w sesji Rady Gminy aż 12 zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania dla wójta Marka Szopy w oparciu o zaprezentowany przez niego „Raport o stanie Gminy Książ Wielki za rok 2019”. Podobnie 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania finansowego z minionego roku oraz za udzieleniem Wójtowi - na wniosek komisji rewizyjnej RG poparty przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie – absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2019. Przypomnijmy, iż planowane dochody w wysokości 25,63 mln zł wykonano w 96,55 proc., natomiast planowane wydatki (28,82 mln zł) wykonano w 94,22 proc.

Sierpień
(3) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim prowadzi w swoim obiekcie cieszący się wielkim zainteresowaniem gabinet rehabilitacji. Wykonujący tam zabiegi specjaliści także dojeżdżają do pacjentów w znacznym stopniu niepełnosprawnych, czyli przykutych do łóżka lub niebędących w stanie ruszyć się z domu. Oczywiście wyłącznie na terenie naszej Gminy i wyłącznie do osób leczących się w naszym Ośrodku. Prośbę o przyjazd mobilnej ekipy rehabilitacyjnej wystarczy zgłosić telefonicznie pod numerem 41 383 80 17 (w godzinach pracy Ośrodka).

(6) Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wysunięte przez wójta Marka Szopę propozycje zmian w tegorocznym budżecie. Okazało się bowiem, że w wyniku umorzenia w oświacie opłat ZUS za marzec (z powodu epidemii koronawirusa) oraz dzięki uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania na zakup sprzętu do nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach – pozostaje ok. 350 tys. zł, które można wydać na najpilniejsze zadania inwestycyjne. Za główne zadanie Wójt uznał wykonanie w Książu Wielkim drogi przez Gminną Spółdzielnię, czyli tak oczekiwany przez mieszkańców łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Podzamcze.

(14) Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim wyniósł w roku 2019 nieco ponad 7 mln zł (dokładnie wykonano go w kwocie 7.017.776,52 zł). Większość tych pieniędzy (6,06 mln zł) została przekazana przez wojewodę na realizację zleconych zadań rządowych, nasza Gmina wyłożyła 852 tys. zł, a 125 tys. zł pozyskano z funduszy UE. Najwięcej kosztowała wypłata świadczeń „500+”, z której korzystało 931 dzieci z 554 rodzin. Na ten cel wydano 4,1 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł poszło na różnego rodzaju świadczenia rodzinne.

(19) Kierowany przez lek. Andrzeja Gumulę Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim zamknął rok 2019 dodatnim wynikiem finansowym i jak wynika ze sprawozdania przedłożonego Radzie Gminy, przychody ze sprzedaży usług medycznych wykonano w 99,7 proc. na sumę 2,07 mln zł, uzyskując nadwyżkę w wysokości 61 tys. zł. Od stycznia do grudnia 2019 r. udzielono łącznie 33.658 porad, czyli średnio 92 porady dziennie. Stale zatrudnionych jest tu 20 osób oraz 11 na umowach cywilno-prawnych. W placówce działa 11 komórek organizacyjnych.

(21) Ósmoklasiści z Gminy Książ Wielki znakomicie poradzili sobie z językiem polskim, uzyskując średnią ocen 66,43 proc. To znacznie więcej niż średnia krajowa (59 proc.), średnia województwa małopolskiego (62,03 proc.) oraz powiatu miechowskiego (59,04 proc.). Natomiast bardzo dobrze, bo najlepiej w powiecie miechowskim, nasi ósmoklasiści rozwiązali zadania z matematyki osiągając średnią 51,52 proc., przy średniej krajowej wynoszącej zaledwie 46 proc., województwa małopolskiego - 50,92 proc. i powiatu - 46,56 proc. Język obcy także nie sprawił im trudności. Angielski napisali na 53,37 proc., podczas gdy średnią powiatową wyliczono na 51,94 proc.

(28) Tegoroczny, rolniczy trud jest obciążony nie tylko pracą i trudnymi warunkami pogodowymi, lecz dodatkowo epidemią koronawirusa, która pokrzyżowała wiele planów, a w tym uniemożliwiła organizację w naszej Gminie tradycyjnych Dożynek. I skoro nie można z zebranych plonów cieszyć się wspólnie, bawić oraz gościć – wójt Marek Szopa oraz przewodniczący RG Henryk Huma złożyli Rolnikom na stronie internetowej Gminy podziękowania za ciężką pracę.

Wrzesień
(1)
 Rozpoczął się powszechny spis rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy. Najwygodniej i najbezpieczniej jest spisać się przez Internet, co powinien zrobić każdy użytkownik gospodarstwa rolnego wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej GUS. Jeśli ktoś nie miał komputera lub urządzenia z dostępem do Internetu mógł udać się do Gminnego Punktu Spisowego (w Urzędzie Gminy, wejście od strony GOPS) gdzie udostępniono pomieszczenie wyposażone w sprzęt komputerowy.

(12) - Zarówno ja, jak i nasi radni, wspólnie uważamy, że drogi powiatowe stanowią prawdziwy układ nerwowy Gminy Książ Wielki. Po nich bowiem głównie przemieszczamy się w codziennym życiu, załatwiając wszelkie sprawy. Ich dobry stan jest zatem niezbędny – powiedział wójt Marek Szopa podczas otwarcia gruntownie wyremontowanej drogi powiatowej nr 1193K prowadzącej z Książa Wielkiego przez Mianocice i Rzędowice do Przybysławic w gminie Kozłów. Na uroczystość przybył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, starosta Jacek Kobyłka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Roman Suchoń oraz przewodniczący rady powiatu Krzysztof Świerczek.

(18) 50 wysokiej klasy laptopów, czyli przenośnych komputerów firmy Lenovo o łącznej wartości 115 tys. zł, zafundowała naszym uczniom Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Był to wynik realizacji przez Gminę dwóch projektów grantowych: „Zdalna Szkoła” (na kwotę 60 tys. zł) oraz „Zdalna Szkoła +” (na kwotę 55 tys. zł).

(25) Skarbnik Gminy Książ Wielki - Teresa Kmera pełniła tę bardzo ważną funkcję przez równe 20 lat. Teraz odchodzi na emeryturę, lecz na wniosek wójta Marka Szopy i za jednomyślną zgodą Rady bynajmniej nie odchodzi ze stanowiska. Zwolniona na własną prośbę, powraca do pracy na prośbę samorządowców. Na sesji Rady Gminy serdecznie dziękowano Teresie Kmerze za jej wkład w rozwój infrastruktury Gminy gdyż zawsze, mimo wielu inwestycji, potrafi tak zbilansować budżet, że pieniędzy wystarcza w nim na wszystko co najpotrzebniejsze, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie ma żadnych zastrzeżeń.

Październik
(22) Po niedawnym oddaniu do użytku wyremontowanej drogi powiatowej prowadzącej w naszej Gminie przez Rzędowice i Mianocice do Książa Wielkiego, dobiegają końca prace przy modernizacji drogi powiatowej łączącej Książ Mały z Boczkowicami. Ta jeszcze niedawno mocno podziurawiona jezdnia zamienia się w równą jak stół „autostradę”. Przy okazji powstają wzdłuż niej nowe dojazdy na pola i do gospodarstw, a przede wszystkim rowy odwadniające.

(25) Najstarsza i chyba najpiękniejsza kapliczka w naszej Gminie, stojąca w centrum Boczkowic przy głównej drodze pod drewnianą chałupą nr 56, doczekała się renowacji. Ten cenny, barokowy zabytek ufundowano w roku 1605, zatem liczy już ponad cztery stulecia. Ma kształt kamiennej kolumny w typie „Bożej Męki” i pokrywają go liczne płaskorzeźby. Prace sfinansowane ze środków Powiatu Miechowskiego (13 tys. zł) i Województwa Małopolskiego (19,5 tys. zł), prowadzi ekipa konserwatorów.

(27) Gdy dzięki staraniom Koła Gospodyń Wiejskich w Giebułtowie pojawiła się możliwość uzyskania dotacji ze Stowarzyszenia „Jaksa” na podjęcie modernizacji wiejskiej świetlicy, wójt Marek Szopa po konsultacji z radnymi wspomógł tę inicjatywę. Albowiem obiekt mieszczący się na piętrze miejscowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, chociaż z zewnątrz i wewnątrz prezentuje się całkiem przyzwoicie, od początku nie posiada w ogóle ogrzewania.

Listopad
(11)
 Władze samorządowe Powiatu Miechowskiego i Gminy Książ Wielki, dochowując przy tym wszelkich wymogów związanych ze stanem epidemii, uczciły 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości składając w Święto 11 Listopada kwiaty pod dwoma pomnikami w Książu Wielkim upamiętniającymi naszych Bohaterów. Biało-czerwone bukiety złożyli kolejno: starosta miechowski Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa i przewodniczący Rady Gminy Henryk Huma.

(27) Po jesiennej rundzie rozgrywek Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec” z Książa Wielkiego zajął II miejsce w grupie pierwszej klasy A. Drużyna składa się obecnie z młodych zawodników, dobrze współpracujących z trenerem Robertem Banaszkiem, więc w rundzie wiosennej wyniki mogą być tylko lepsze. Cały zespół złożył podziękowanie Sławomirowi Baranowi, właścicielowi firmy „SŁAWPOL”, za ufundowanie nowych, wygodnych i estetycznych strojów sportowych.

Grudzień
(9)
 Na sesji Rady Gminy głosowano nad dwunastoma uchwałami. Przyjmowano je jednomyślnie z wyjątkiem dwóch. Pierwsza z nich, którą przyjęto, dotyczy korekt w budżecie, w tym przeznaczenia 60 tys. zł na zakup używanego busa dla OSP Łazy. Druga, której nie przyjęto, wprowadzała nową stawkę podatku śmieciowego na rok 2021 w wysokości 22 zł miesięcznie od osoby. Będzie zatem obowiązywała – przynajmniej na razie – stawka obecna w wysokości 20 zł.

(18) Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany Klubu Seniora „Młodzi Duchem” gdyż w trosce o zdrowie spotkania zostały zawieszone do odwołania. Ostatnie odbyło się w lutym z okazji Walentynek i w marcu gdy zwołano Walne Zebranie. Ale nadszedł grudzień, który niezmiennie kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia i jak twierdził ksiądz-poeta Jan Twardowski: „Boże Narodzenie jest dlatego, żeby uczyć się miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać”. Zatem postanowiono się do siebie uśmiechnąć jak dobry los. I delegacja Klubu odwiedziła wszystkich swoich seniorów składając im życzenia i wręczając pierniki w symbolicznym kształcie choinek i reniferów, które upiekła mistrzyni tej sztuki Stanisława Kubuśka.

(30) Oddano do użytku solidnie utwardzony i wyasfaltowany łącznik ulicy Warszawskiej z ulicą Podzamcze, prowadzący pomiędzy funkcjonującymi tu kilkoma firmami usługowymi. Tworzą one razem nowe centrum handlowe Książa Wielkiego, do którego dojeżdżało się dotychczas po wyboistej drodze, pełnej kałuż i błota. Za wykonane przez firmę MATEX w ciągu zaledwie trzech tygodni roboty drogowe, objęte czteroletnią gwarancją, Gmina zapłaciła 53,8 tys. zł brutto.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.