GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że po ukazaniu się rozporządzenia zawierającego wzór wniosku o dodatek osłonowy edycja 2024, już można je składać w pok. nr 15 siedziby GOPS. Będą one przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r. Więcej szczegółów przypominamy ponownie poniżej.

DODATEK OSŁONOWY 2024.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby składającej ten wniosek.
W gminie Książ Wielki, taki wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 15).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

WAŻNE - składając wniosek ujawniamy wszystkie dochody rodziny z 2022 r.

Roczny dochód z 1 ha przel. w 2022 roku wyniósł  5.549,00 zł.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

WAŻNE - na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego ustawowo przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje JEDNORAZOWO, na okres od 01 stycznia 2024 r.,
do 30 czerwca 2024 r. !!!

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO W 2024 ROKU.

Wielkość gospodarstwa domowego:

 

 

Kwota podstawowa:

Kwota podwyższona:

jednoosobowe

 

228,80 zł

286,00 zł

2 -3 osoby

 

343,20 zł

429,00 zł

4 -5 osób

 

486,20 zł

607,75 zł

6 osób i więcej

 

657,80 zł

822,25 zł

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.