GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Ograniczenia w pracy UG     W trosce o  bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny oraz zasad higieny (numer bezpłatnej infolinii NFZ: 800-190-590). By zapobiegać epidemii zalecamy Mieszkańcom naszej Gminy, aby ograniczać wizyty w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej. Jeśli sprawy nie są pilne lepiej odłożyć je na inny, bardziej dogodny moment.

Czytaj więcej...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. należy wpłacać na rachunek nr:
15 85910007 3200 0877 1823 0012

KBS Oddział Miechów, Filia w Książu Wielkim.

Stawka opłaty w roku 2021 wynosi 20 zł miesięcznie od osoby.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki, pok. 3 - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim ul. Warszawska 17, w godzinach pracy Urzędu – mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 413838002 w. 24, a także na stronie internetowej: www.ksiazwielki.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A, 32-210 Książ Wielki o godz. 14.00.

 

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

Z związku  trwającymi pracami remontowo- budowlanymi w budynku Urzędu Gminy, w tym z uwagi na wymianę nawierzchni w ciągach komunikacyjnych, uniemożliwiających pracę jednostki informuję, że w dniu 23 grudnia 2020r Urząd Gminy w Książu Wielkim będzie nieczynny.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Książ Wielki

- Marek Szopa

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.