GMINA KSIĄŻ WIELKI

logo cyfrowa

 

 

 

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 994/1/2021 z dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Książu Wielkim wraz z jedną jednostką podległą poprzez nabycie sprzętu IT, a także przeprowadzenie analizy stanu cyberbezpieczeństwa urzędu.

W ramach realizacji grantu, planowane jest:

  • zakupienie do Urzędu Gminy w Książu Wielkim: 21 stacji roboczych z możliwości pracy w domenie wraz z monitorami i zasilaczami awaryjnymi;
  • zakupienie serwera umożliwiającego wdrożenie usługi Active Directory;
  • wykonanie modernizacji sieci LAN Urzędu Gminy w Książu Wielkim
  • zakupienie 5 stacji roboczych wraz z monitorami i zasilaczami awaryjnymi dla jednostki podległej tj. Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim.

Wartość projektu: 150 900,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

1460x616a

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.