GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Informujemy o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Książ Wielki w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23). Uczestnictwo w tym projekcie, kierowanym do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, umożliwia  uzyskanie dofinansowania na poziomie aż 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Ankietę informacyjną (do pobrania poniżej) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Książ Wielki, (ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki) w godz. 7-15. w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2024 r. Dalej podajemy na co można uzyskać to dofinansowanie oraz zamieszczamy link do pobrania procedury zapisu mieszkańców.

Dofinansowanie można uzyskać  na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej
    wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz
    gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Ankieta informacyjna

Procedura zapisu mieszkańców

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.