GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Jeżeli uważasz, że Twój dzielnicowy zasługuje na wyróżnienie - zagłosuj! Głosowanie w plebiscycie #SuperDzielnicowy rozpoczęło się dzisiaj, a zakończy się 30 kwietnia 2024 roku.

Laureat konkursu będzie m.in. miał okazję zagrać epizod w serialu, bądź odbyć wizytę na planie filmowym. Zapraszamy do udziału w plebiscycie wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego! To bardzo proste, wszelkie informacje znajdują się pod dedykowaną stroną internetową. Jeśli chcesz docenić swojego dzielnicowego wejdź na stronę: https://dzielnicabezstrachu.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie #DzielnicaBEZstrachu i wskazanie swojego ulubionego dzielnicowego.

Wnioski kukurydza

Fundusze_Europejskie.png

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Książu Wielkim informuje, iż  od dnia 04-03-2024 r. rozpoczyna  wydawanie skierowań  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2021- 2027. Osoby zainteresowane otrzymaniem w/w wsparcia prosimy o  złożenie w siedzibie GOPS w Książu Wielkim do 31-05-2024 r.  oświadczeń potwierdzających wysokość dochodu w rodzinie. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy i członków rodziny wykazanych w oświadczeniu.( np. decyzja emerytalna/rentowa, odcinek świadczenia emerytalnego/rentowego, zaświadczenia z zakładu pracy o wynagrodzeniu)

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023 wynoszą: 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 590 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czytaj więcej...

Senior.png

Informujemy, że rusza nabór osób chętnych do udziału w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu „Senior+” w Rzędowicach w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w okresie jego trwałości. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej https://www.ksiazwielki.eu/strona-gl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim w pokoju nr 14 . W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy będą mieli możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych, a także realizowania własnych pasji i zainteresowań. Dzienny Dom „Senior+” w Rzędowicach jest ośrodkiem zapewniającym wsparcie i opiekę osobom sprawnym, wymagającym częściowej pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, które:
• są nieaktywne zawodowo,
• ukończyły 60 rok życia,
• posiadają miejsce stałego zamieszkania na terenie Gminy Książ Wielki.

Czytaj więcej...

     Jak informuje Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie, 29 lutego (czwartek) o godz. 9. w Remizie OSP w Książu Wielkim (ul. Jana Śniadeckiego 9A) odbędzie się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł, a okres ważności uzyskanego zaświadczenia 5 lat.

Czytaj więcej...


https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,2401755,drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-w-giebultowie-gmina-ksiaz-wi.html


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 oraz  40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz .U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy  Książ Wielki

o g ł a s z a

 

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Giebułtowie gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, oznaczonej jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,4333 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1M/00058504/6. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - Nieruchomość składająca się z jednej działki. Kształt działki czworokątny. Działka jest użytkowana rolniczo Na działce posadowiona cześć transformatora, słupy energetyczne wraz z liniami energetycznymi. Działka położona wzdłuż drogi publicznej, brak zjazdu z drogi na działkę. Drogę oddziela rów. Działka położona w sąsiedztwie terenów rolniczych i zabudowy zagrodowej.  Nie jest obciążona hipoteką ani służebnościami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM – Tereny zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość oznaczana jest jako RII - grunty orne, klasa RII.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.