GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie I Sesji IX Kadencji Rady Miasta i Gminy Książ Wielki zostało zwołane przez komisarza wyborczego na dzień 7 maja 2024. Sesję inauguracyjną otworzył najstarszy wiekiem radny – Pan Andrzej Szych.

Na wstępie,  Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wielkim - Pan Adrian Oczkowicz,- wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego następującym osobom: 

 1. Marek Gajos
 2. Tomasz Gorajczyk
 3. Monika Koterwa
 4. Jerzy Kwiecień
 5. Grażyna Marzec
 6. Adam Pilszak
 7. Grzegorz Ptak
 8. Zygmunt Szostak
 9. Ireneusz Szuba
 10. Marcin Szumerowski
 11. Andrzej Szych
 12. Damian Szyńcowicz
 13. Marek Trela
 14. Marcin Walczyński
 15. Marcin Wywiał

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Po odczytanej rocie ślubowania kolejno wyczytywani Radni składami ślubowanie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, pierwszego oraz drugiego  wiceprzewodniczącego rady.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, oddzielnie na każdą z funkcji,  powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna (w składzie:  Pani Monika Koterwa, Pan Marcin Szumerowski oraz Pan Marcin Walczyński)  ogłosiła wyniki wyborów:

Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Książ Wielki został Pan Ireneusz Szuba,

I Wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy została Pani Grażyna Marzec,

II Wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy został Pan Tomasz Gorajczyk.

Po wygłoszeniu krótkich przemówień Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Książ Wielki - Pan  Ireneusz Szuba, przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

Po złożonym przez Burmistrza ślubowaniu,  Radna Monika Koterwa, w imieniu całej Rady Miasta i Gminy  Książ Wielki pogratulowała Burmistrzowi Markowi Płonczyńskiemu i wręczyła bukiet kwiatów. Gratulacje złożył również ustępujący Burmistrz Pan Marek Szopa wręczając Panu Markowi Płonczyńskiemu symboliczny  klucz do Miasta Książ, który otrzymał od Premiera Mateusza Morawieckiego. W swoim przemówieniu Burmistrz podziękował wszystkim którzy go wpierali, a w szczególności rodzinie, która jest dla niego najważniejsza. Pogratulował radnym i zaprosił wszystkich do współpracy, przypominając jednocześnie że cel jest jeden: „ zrównoważony rozwój naszej gminy”.

Nadmienić należy, że z dniem 6 maja 2024r  zakończył się stosunek pracy ze Skarbnikiem Gminy -  Panią Teresą Kmerą. Nowym Skarbnikiem Gminy została Pani Iwona Reisner – wieloletni pracownik samorządowy i doświadczony skarbnik. 

Wszystkim nowo wybranym osobom składamy gratulacje, życząc jednocześnie owocnej współpracy dla dobra naszej Gminy.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.