GMINA KSIĄŻ WIELKI

Dnia 16 maja 2024 roku o godz. 09:00 odbyło się spotkanie organizacyjne Burmistrza Marka Płonczyńskiego z Sołtysami z terenu naszej Gminy. Burmistrz podkreślił ważną rolę i znaczenie funkcji sołtysa, zapraszając jednocześnie do współpracy na rzecz rozwiazywania bieżących  problemów poszczególnych sołectw. Zgodnie ustalono, że najlepszym miesiącem na przeprowadzenie nadchodzących wyborów sołtysów będzie wrzesień 2024r..

Książ Wielki 001 20240517

Pan Burmistrz wyszedł z propozycją zorganizowania jednego dnia w miesiącu, który przeznaczy na przyjmowanie Sołtysów z ich wnioskami, dotyczącymi potrzeb danej wsi. Ustalono, że będzie to pierwsza środa każdego miesiąca. W celu jak najlepszej organizacji tego dnia, będą obowiązywały zapisy telefoniczne.

Kierownik Referatu Infrastruktury – Pani Aneta Nowak , przedstawiła Sołtysom informacje dotyczące planu ogólnego, z uwagi na przystąpienie Miasta i Gminy Książ Wielki do jego sporządzania. Mieszkańcy mają możliwości składania wniosków dotyczących planu ogólnego, do dnia 14.06.2024 r. Po tym terminie Gmina będzie dalej procedować postępowanie. Pani Kierownik wspomniała również, że obecnie obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, przestanie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2026 r., stąd też potrzeba opracowania Planu Ogólnego.

Książ Wielki 002 20240517

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.