GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Podsumowujemy najważniejsze wydarzenia roku 2015.

Styczeń
26 -
Gmina musi dopłacić do nauczycielskich pensji „tylko” 144 tys. zł. Tylko, bo rok temu dopłaciła im aż 225 tys. zł, czyli o 81 tys. zł więcej. Z czego to wynika? Z konieczności wyrównania pedagogom wynagrodzenia do przysługującej im średniej krajowej. Bo w sytuacji, gdy liczba uczniów maleje, a nauczycieli zwolnić się nie da, trzeba im płacić także za bezczynność.
30 -
Wszystkie uchwały na sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Radni bez wyjątku zgodzili się z przedstawioną przez wójta Marka Szopę strategią rozwoju, która za priorytety w tej kadencji przyjmuje zdobywanie europejskich funduszy na uporządkowanie centrum Książa Wielkiego oraz remonty dróg gminnych i utwardzanie dróg dojazdowych do pól.

Luty
8 -
Po raz kolejny Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim zorganizowało Dzień Seniora, pod rymowanym hasłem: „Jak co roku o tej porze,/ czy kto może, czy nie może,/ wtedy gdy nadejdzie pora/ spieszy się na Dzień Seniora,/ by się w tańcu powyginać,/ młode lata powspominać".
9 -
Zgodnie z zapowiedzią, Komitet Protestacyjny Rolników Gminy Książ Wielki, z Markiem Boligłową na czele, zorganizował blokadę drogi krajowej E7. Około stu jej uczestników maszerowało przez trzy godziny (od 10 do 13) po przejściach dla pieszych i pomiędzy nimi na Rynku.
21 -
W sali remizy OSP w Książu Wielkim odbył się prawdziwy mecz pomiędzy zwolennikami miejscowego sołtysa Adama Zyguły a zwolennikami jego kontrkandydatki na tę funkcję – Elżbiety Buły. Na 126 głosujących osób, pierwszego poparło 73. wyborców, a drugą 53. Zatem sołtysem został ponownie Adam Zyguła, przewagą 20. głosów.

Marzec
8 -
Z okazji Dnia Kobiet w wielu sołectwach naszej Gminy odbyły się towarzyskie spotkania organizowane w wiejskich świetlicach i przy udziale pań z Kół Gospodyń Wiejskich. Z reguły, panowie zapewniali tam muzykę, kwiaty i „coś jeszcze”. Natomiast panie dbały o zastawienie stołów coraz bardziej wyszukanymi daniami.
10 - Zakończył się w naszej Gminie cykl zebrań wiejskich, na których wybierano sołtysów. Mamy już ich komplet – 22. Jako ostatnich wybrano w Głogowianach – Starej Wsi ponownie Józefa Kokuta, a w Tochołowie ponownie Marka Gajosa. Chociaż nie jednogłośnie, bo obaj mieli kontrkandydatów.
19 -
Radni z komisji bezpieczeństwa poświęcili kolejne posiedzenie ocenie stanu dróg w naszej Gminie. Tym razem debatowali głównie o możliwościach poprawy dróg dojazdowych do pól, gdyż przede wszystkim ich naprawy dopominają się mieszkańcy.
25 -
Na sesji Rady Powiatu Miechowskiego, starosta Marian Gamrat stanowczo przerwał dyskusję na temat nowych pomysłów na ratowanie Technikum Rolniczego w Książu Wielkim, mówiąc, iż „jest to nieodpowiednie na tym szczeblu”.
28 -
Na Jarmarku Wielkanocnym, jaki się odbył w Niedzielę Palmową na Małym Rynku w Miechowie, nasze gospodynie z KGW w Konaszówce oraz z KGW w Mianocicach zaprezentowały takie cuda kulinarne, że ich oba stoiska oblegał prawdziwy tłum.
30 - Remizę w Krzeszówce trzeba teraz przebudować na wiejską świetlicę, gdyż do towarzystwa miejscowym druhom z OSP przybyły gospodynie z nowo założonego KGW. Trzynastego w Gminie, co wcale nie znaczy, że pechowego, bo panie są pełne energii i zamierzają być nie mniej aktywne od swoich współlokatorów, czyli strażaków.

Kwiecień
7 -
Dwa nowe place zabaw oddano do użytku przy dwóch naszych punktach przedszkolnych, w Antolce (na zdjęciu) oraz w Książu Małym. W całości sfinansowano je z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a pieniądze na ten cel (po 86 tys. zł na każdy plac) wypłacił dzięki staraniom Gminy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
19 -
Drużyna strażacka w Boczkowicach, kiedyś najlepsza w Gminie, startująca w zawodach pożarniczych nawet na szczeblu wojewódzkim, dzisiaj przeżywa kryzys. Druhowie nie płacą składek, nie pokazują się na żadnych zawodach. I jak dotąd, nie mogą podjąć żadnej decyzji w sprawie przekazania albo wydzierżawienia podupadającej remizy Gminie.
23 -
Dwie połączone komisje Rady: bezpieczeństwa oraz oświaty obejrzały wszystkie te miejsca w naszej Gminie, gdzie coś trzeba naprawić lub czymś można się pochwalić. Prowadził wójt Marek Szopa. Przejechano ogółem ponad 100 km, co zajęło z przystankami całe 150 minut, czyli dwie i pół godziny.
25 -
Na Zamek w Książu Wielkim przyjechał wicepremier Janusz Piechociński, by spotkać się z uczniami kierunków rolniczych, którzy przybyli tu z całej Polski. Entuzjazm premiera, oczarowanego i miejscem, i tradycją, i nowymi perspektywami naszego Zespołu Szkół, próbował ostudzić starosta Marian Gamrat. Jak wiadomo, wiodący zwolennik jego likwidacji. Ale próbował nadaremno.
30 - Radni wysłuchali sprawozdań z działalności dydaktyczno-wychowawczej trzech gminnych szkół podstawowych. Jak się okazało z relacji dyrektorek, uczniowie osiągają wyniki lepsze od średniej w powiecie oraz w województwie. Wśród ocen dominują dobre i bardzo dobre, co wystawia naszym placówkom jak najlepsze świadectwo. Zresztą, potwierdzone przeprowadzanymi kontrolami.

Maj
3 -
Brawurowo wystawionym i odegranym spektaklem patriotycznym, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Książu Małym uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja. Ich deklamacje, śpiewy i tańce podziwiali licznie przybyli goście na gminne obchody Dnia Konstytucji połączone z obchodami Dnia Strażaka.
14 -
Analiza oficjalnych wyników wyborów prezydenta RP w naszej Gminie jest niezwykle ciekawa. W sześciu komisjach na 10 (pomijamy DPS Mianocice) Andrzej Duda wygrałby w I turze.
20 -
Na losowanie 40. szczęśliwców, którzy jako pierwsi mogą otrzymać z dużą ulgą domowe instalacje ogniw słonecznych, do remizy OSP w Książu Wielkim przybyło kilkadziesiąt osób. I każdy mógł wyciągnąć z urny karteczki z numerami 222. złożonych w terminie ankiet.

Czerwiec
10 -
Uroczystym spotkaniem w Zaryszynie uczczono w naszej Gminie jubileusz 25-lecia przywrócenia w Polsce samorządności. Wiele od tego czasu, od roku 1990, zmieniło się także wokół nas. Dlatego przemawiano i wspominano minione ćwierćwiecze w podobnym duchu: mianowicie, że dla prawdziwego samorządowca, pełnienie mandatu z wyboru mieszkańców to służba i misja, a nie wyłącznie sprawowanie władzy.
19 -
Zakończono prace przy usuwaniu szkód na drogach najbardziej zniszczonych przez ubiegłoroczną powódź. Wojewoda Małopolski sfinansował odtworzenie trzech rozmytych odcinków: Zaryszyn - Moczydło, Giebułtów – Tochołów i Antolka – Doły Tochołowskie wraz z przebudową przepustu. Przepust w Dołach Tochołowskich przebudowano na porządny most, którego już nie powinna nadwyrężyć żadna powódź.
25 -
Radni jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Wójta za wykonanie budżetu w roku 2014. Decyzja zapadła szybko, ale to dlatego, że poprzedziły ją merytoryczne debaty na komisjach Rady Gminy, uzyskane wyjaśnienia oraz pozytywna ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Lipiec
15 -
Na utrzymanie drużyny piłkarskiej SKS Jastrzębiec w Książu Wielkim, wydajemy z naszych podatków ponad 50 tys. zł rocznie. Tymczasem sportowcy ci, mimo stworzonych im, znakomitych warunków, grają coraz gorzej. Mówi się nawet, że „przegrali wszystko, co mogli przegrać”. I ostatnio nieodmiennie przynoszą naszej Gminie podczas meczów nie splendor, a wstyd.
18 -
W rozegranych w niedzielę, przy zmiennej pogodzie ale wiernej i licznej publiczności, Gminnych Zawodach Pożarniczo –Sportowych bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Trzonowa. Druhowie ci zdobyli tytuł zwycięzców już po raz szósty z rzędu, uzyskując we wszystkich konkurencjach łącznie 118 punktów.
21 -
Gmina utwardza kolejne odcinki dróg dojazdowych do pól. W tym roku nawierzchnię z tłucznia otrzymała droga o długości 560 m, łącząca Głogowiany – Starą Wieś z Głogowianami – Wrzosami.
27 - Jak wynika z właśnie opracowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Książ Wielki na lata 2015-2020”, powietrze, którym oddychamy, zanieczyszczają przede wszystkim: piece gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz spaliny tysięcy aut przejeżdżających tranzytem drogą E7.

30 - Dwie niemałe inwestycje rozpoczną się wkrótce w stolicy naszej Gminy. Właśnie rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na modernizację remizy OSP w Książu Wielkim oraz przebudowę ul. Stawowej. Tę ostatnią zrealizuje kielecka firma DUKT.

Sierpień
7 -
Pieniądze na sporządzenie planów i dokumentów niezbędnych do starania się o dotacje unijne na rewitalizację centrum Książa Wielkiego oraz pieniądze na organizację Dożynek Gminnych 2015 – tak podzieliła rezerwowe fundusze Komisja Budżetowa, obradująca pod przewodnictwem Jarosława Sudańskiego
16 -
Jak mówią rolnicy: „w tym roku sypnęło ziarnem i to tak twardym, że jak wleci do butów to uwiera w nogi niczym kamienie”. Czyli dużo bardziej wartościowym, niż podczas poprzednich żniw, ale niestety w tej samej cenie co wówczas. Średnio za metr (100 kg) pszenicy rolnik dostanie u nas 57 zł, jęczmienia – 47 zł a rzepaku – 150 zł.
28 -
Wieloletni sekretarz Gminy w Książu Wielkim (w latach: 1983-2006), Zygmunt Kumon dał się poznać jako człowiek życzliwy i uczynny. Zawsze wszystkim pomagał w sprawach urzędowych nie szczędząc trudu, a często i prywatnego czasu. Szczególnie zasłużył się dla rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych.
30 - Tegoroczne dożynki były: ciepłe, serdeczne, rodzinne, syte, wesołe, roztańczone i pełne atrakcji. W myśl hasła jakie im przyświecało: „Po co nam piękniejsze kraje? Nasz Książ Wielki to Hawaje!” Te dekoracje oraz wzorowa organizacja imprezy były zasługą pań z KGW w Konaszówce. Natomiast nagroda za najpiękniejszy wieniec dożynkowy przypadła w tym roku KGW w Tochołowie.

Wrzesień
1 -
641 przedszkolaków i uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w czterech placówkach oświatowych naszej Gminy. Nad ich edukacją czuwa 78. nauczycieli oraz 26. pracowników administracji i obsługi. Roczny koszt funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi u nas 5,66 mln zł, czyli po 9 tys. zł rocznie na jedno dziecko.
6 - W Antolce odbyły się dożynki parafialne zorganizowane przez mieszkańców wsi Antolka i Tochołów. We Mszy Świętej dziękczynnej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, sołtysi oraz prawie rolnicy z okolicznych wiosek. 
7 -
W naszej Gminie, na 4.360 osób uprawnionych do głosowania, w referendum uczestniczyło zaledwie 321, co daje frekwencję na poziomie 7,36 proc. Czyli nieco niższą od ogólnopolskiej (7,80 proc.) i małopolskiej (7,68 proc.), ale nieznacznie wyższą od średniej dla powiatu miechowskiego (6,64 proc.).
24 - Jako jedyny z Powiatu Miechowskiego, wójt Gminy Książ Wielki - Marek Szopa otrzymał z rąk ministra administracji Andrzeja Halickiego honorową odznakę „Za zasługi dla samorządu terytorialnego”. Wręczając je 30. samorządowcom z Małopolski, Minister powiedział, że przyczynili się oni do rozwoju regionu, powinni więc być doceniani i honorowani za wielki wysiłek i wielki wkład.

25 - Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Książu Małym, jako reprezentacja Gminy Książ Wielki, pokonali Gminę Kozłów, a ulegli różnicą jednej bramki Gminie Miechów i jedną bramką przegrali z Gminą Gołcza. Tymi wynikami uzyskali III miejsce w powiecie miechowskim.

Październik
8 -
Małopolski odcinek drogi ekspresowej S7, rozpoczynający się w Moczydle a kończący na ul. Igołomskiej w Krakowie, o długości 55,5 km, ma powstać w latach 2018-2021. Szacunkowy koszt tej potężnej inwestycji ma wynieść 2.234 mln zł, czyli ponad 2,2 miliarda. Przebieg trasy już nie ulegnie zmianie.
15 - Patrząc w przyszłość, na najbliższe pięć lat, musimy mieć marzenia. Bo najpierw trzeba je mieć, aby potem je realizować – tak wójt Marek Szopa zapowiedział swoją prezentację projektu planów inwestycyjnych naszej Gminy do roku 2020. Wygłosił ją publicznie po raz pierwszy na posiedzeniu komisji oświaty.

23 – Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę o emisji obligacji komunalnych, które zabezpieczą wkład własny do unijnego programu obejmującego modernizację wszystkich naszych szkół samorządowych. I jeszcze więcej, bo te obligacje pozwolą z innych programów zrealizowaćkolejne zadania na łączną sumę 23,5 mln zł, czyli ziścić najważniejsze, inwestycyjne marzenia.

28 - W naszym okręgu wyborczym nr 13 (Kraków) zwyciężyło w wyborach do Sejmu PiS (38,62 proc.). PO osiągnęła 24,61 proc., a na trzecim miejscu uplasowała się Nowoczesna Ryszarda Petru – 9,73 proc. Najniższy, ostatni wynik uzyskało PSL, zaledwie 2,70 proc. Zupełnie inaczej to wygląda w stanowiącym część tego okręgu Powiecie Miechowskim, gdzie przewaga PiS (49,09 proc.) nad PO (11,45 proc.) jest druzgocząca i miejsce drugie zajmuje PSL (12,34 proc.). Natomiast w Gminie Książ Wielki PiS uzyskało aż 51,47 proc., PSL 15,78 proc. a Nowoczesna jedynie 2,89 proc.

Listopad
1 -
Nasze cmentarze są w czas Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny celem prawdziwych pielgrzymek. Odwiedzamy zmarłych i jednocześnie jakoś inaczej, bardziej życzliwie patrzymy na żywych. Bo widząc kres także swojej drogi, wiemy z całą pewnością, iż to dobro zwycięża zło a nie odwrotnie.
2 -
Nie ma takiej ulicy w Książu Wielkim, o której mówiło się jesienią tak wiele jak o ul. Stawowej. Oto z peryferyjnej, wiejskiej, podziurawionej i podmokłej drogi, stała się niemal wielkomiejską arterią. Ma szeroką, równą jezdnię, wygodny chodnik, odwadniający rów oraz betonowe podjazdy do posesji. Ma też właściciela jednej działki, który robił wszystko aby do tej inwestycji nie dopuścić, ale mu się nie udało i inwestycję ukończono.

11 - Obchodziliśmy uroczyście Dzień Niepodległości. – Miarą naszego patriotyzmu jest rzetelna praca, dobra nauka, szacunek dla innych oraz stała troska o doskonalenie własnych talentów. Tego, co jest prawdziwym skarbem danym przez Boga, więc tym bardziej nie wolno go marnować – powiedział na kazaniu ks. Wojciech Piątkowski. Mszę św. za Ojczyznę odprawił ks. dziekan Edward Nowak, proboszcz parafii w Książu Wielkim. Pod pomnikiem Poległych za Wolność złożyli kwiaty przedstawiciele samorządu Gminy.

17 - Lukę w przyszłorocznym budżecie Gminy zapełnią pieniądze z podwyższonego podatku rolnego (z 45 zł na 47 zł, czyli o 5 zł więcej z hektara). Radni podjęli uchwałę w tej sprawie na wtorkowej sesji jednogłośnie, ale postawili twardy warunek: skoro ciężar podwyżek obejmuje tylko rolników, przede wszystkim to oni muszą odczuć zmiany na lepsze.

Grudzień
11- Wybrano bank, który wyemituje nasze obligacje komunalne o wartości 5 mln zł. Przeznaczy się je głównie na tzw. wkład własny do realizacji z unijnych środków planowanych na lata 2016-2020 zadań: budowy dróg, świetlic, dopłat do ogniw słonecznych (fotowoltaicznych) oraz rewitalizacji centrum Książa Wielkiego, w tym także urządzenia dużego parkingu przy Banku Spółdzielczym.

16 - Szkoła Podstawowa w Antolce zajęła VI miejsce w Małopolsce w Konkursie „Odblaskowa Szkoła”, w którym uczestniczyło aż 259 podstawówek z całego województwa. Jednocześnie wyróżniono ją jako najlepszą w powiecie miechowskim i wręczono w nagrodzie czek na 2.000 zł.
17 - Nasi samorządowcy spotkali się w świetlicy w Konaszówce na połączonym posiedzeniu trzech komisji merytorycznych Rady Gminy w Książu Wielkim (budżetu, bezpieczeństwa oraz oświaty), by wspólnie wyznaczyć najważniejsze zadania w projekcie przyszłorocznego budżetu. Jednogłośnie ustalono, iż priorytet inwestycyjny teraz i na lata następne, stanowi budowa lub modernizacja dróg.
19 - Mieszkańcy Krzeszówki uczcili wykonanie przez Gminę drogi asfaltowej do przysiółka Wały oraz drogi wiejskiej do tzw. Ogrodów. Z tej okazji nie tylko ugościli wykonawcę robót i nadzorujących je przedstawicieli samorządu, ale zgodnie postanowili, że o te nowe drogi należy dbać. By nikt nie zaorywał poboczy i nie niszczył nawierzchni.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.