GMINA KSIĄŻ WIELKI

Śmieci-Aktualności

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz 391, z późn. zm.) informuję, że od 01 lipca 2013 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Książ Wielki jest:

Czytaj więcej...

Zaproponowane przez Senat zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zatwierdzone przez Sejm. Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wejdzie w życie 5 marca 2013 r. Jak informowaliśmy, umożliwi to samorządom bardziej racjonalną i elastyczną politykę ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Czytaj więcej...

Sejm przyjął w piątek, 25 stycznia, nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli zaakceptuje ją również Senat, gminy będą mogły dowolnie łączyć różne metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi swoich mieszkańców. Ponadto, firma odbierająca odpady musi być wybrana w drodze przetargu, co dotyczy również gminnych spółek komunalnych.

Czytaj więcej...

Dotychczasową umowę na wywóz śmieci z naszej posesji musimy rozwiązać sami. I co więcej, w naszym interesie leży dopilnowanie, aby jej wygaśnięcie nastąpiło równo na koniec czerwca tego roku, gdy nasze odpady komunalne przejmie z mocy prawa gmina. Zatem, by uniknąć ewentualnych kar umownych, sprawdźmy jak długi okres wypowiedzenia zastrzegł sobie w umowie aktualny odbiorca śmieci. I czym prędzej złóżmy mu pisemne wypowiedzenie.

Czytaj więcej...

Ustalając stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – gminy mogły dotąd wybrać tylko jedną z czterech metod, którą musiały na dodatek konsekwentnie stosować na całym swoim terenie. Teraz ma być inaczej, Senat wprowadził bowiem poprawki  do tzw. Ustawy śmieciowej, umożliwiające podejście bardziej elastyczne, gdyż dopuszczające rozwiązania mieszane.

Zatem gminy nie muszą już ustalać stawek w oparciu albo o liczbę osób w gospodarstwie domowym, albo uzależnioną od zajmowanej powierzchni mieszkalnej, albo od ilości zużytej wody, albo wprowadzić opłatę ryczałtową. Teraz między tymi czterema metodami postawiono słowo „lub”. Jak mogą wyglądać takie rozwiązania połączone?

Otóż równie prosto, ale bardziej „życiowo”, czyli korzystniej dla mieszkańców, bo na obszarze jednej gminy mogą być stosowane różne metody naliczania opłat. Takie, by najrzetelniej odzwierciedlały rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów. Przykładowo, przyjmując na osiedlu domów jednorodzinnych stawkę od gospodarstwa domowego i dodatkowo uzależniając jej wysokość od liczby zamieszkałych na danej posesji osób. Dzięki temu osoby samotne nie będą pokrzywdzone.

W Książu Wielkim, podobnie jak w większości polskich gmin, metody ustalania opłat jeszcze nie wybrano. Samorząd miał to zrobić w ostatnich dniach tego roku, ale teraz termin przedłużono do końca stycznia a ponadto wprowadzono możliwość elastycznego podejścia do stawek. - Wykorzystamy te dodatkowe możliwości, by stworzyć efektywny, najkorzystniejszy dla mieszkańców system gospodarowania odpadami – zapowiada wójt gminy Marek Szopa.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.