GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim filmem (od 3 do 5 min.) obrazującym  sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej można nadsyłać do 16 października. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z linkami do stron internetowych organizatora.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na 13 radnych uczestniczących w sesji Rady Gminy 29 lipca, aż 12 zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania dla wójta Marka Szopy w oparciu o zaprezentowany przez niego „Raport o stanie Gminy Książ Wielki za rok 2019”. Podobnie 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania finansowego z minionego roku oraz za udzieleniem Wójtowi - na wniosek komisji rewizyjnej RG poparty przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie – absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2019. Przypomnijmy, iż planowane dochody w wysokości 25,63 mln zł wykonano w 96,55 proc., natomiast planowane wydatki (28,82 mln zł) wykonano w 94,22 proc.

Czytaj więcej...

     Wznosząca się stromymi serpentynami droga gminna z Giebułtowa do Kaliny Wielkiej była kilka lat temu gruntownie modernizowana w ramach usuwania szkód popowodziowych. Powstały wtedy obszerne przepusty oraz głębokie rowy zdolne pomieścić wodę opadową, która po większych deszczach nabiera tu charakteru rwącej, górskiej rzeki. Z upływem czasu pobocza nowej szosy porosły trawą, tworzącą z każdym rokiem coraz wyższą barierę pomiędzy nawierzchnią, a rowami. I deszczówka, zamiast wpadać do nich, zaczęła płynąć bystrym nurtem po asfalcie, poważnie zagrażając bezpieczeństwu pojazdów jeżdżących tą uczęszczaną trasą. Dlatego przez kilka ostatnich dni specjalistyczna ekipa równała tam pobocza.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem-  należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej (tam także znajdziemy przykładowo wypełniony komplet dokumentów).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Wójt Marek Szopa wraz ze starostą Jackiem Kobyłką oraz przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Świerczkiem, wizytowali 22 lipca Park Naukowo-Technologiczny w Rzeszowie, którego organizatorem jest miejscowe starostwo nazywające go „lokomotywą rozwoju”. Na 84 hektarach wyposażonych w pełną infrastrukturę, co kosztowało blisko 80 mln zł (przy dofinansowaniu z UE na poziomie 75 proc.), funkcjonuje tu już 21 firm zatrudniających ogółem 3 tys. osób. Każde przedsiębiorstwo (reprezentują zróżnicowane branże tzw. czystego przemysłu), zapłaciło za hektar gruntu wykupionego na własność średnio po 2 mln zł. Zarobek łatwo policzyć, a do tego dochodzą jeszcze uiszczane podatki.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.