GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia


https://bip.malopolska.pl/ugksiazwielki,a,2401745,drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-w-giebultowie-gmina-ksiaz-wi.html


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, 39 ust. 1 oraz  40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz .U. z 2023 r, poz. 344 z późn. zm.) oraz § 3  i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r, poz. 2213) Burmistrz Miasta i Gminy  Książ Wielki

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Giebułtowie gmina Książ Wielki, stanowiącej własność Gminy Książ Wielki, oznaczonej jako działka nr 34/1 o powierzchni 0,1254 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KR1M/00063818/8. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa nieruchomość jest własnością Gminy Książ Wielki.

Zabudowa, zagospodarowanie: - Nieruchomość składająca się z jednej działki. Kształt działki czworokątny. Na działce posadowiona część transformatora, słupy energetyczne wraz z liniami energetycznymi. Działka jest zabudowana małym budynkiem gospodarczym, murowanym. Budynek jest w złym stanie technicznym, ściany popękane, dach zapadnięty, od dłuższego czasu nie jest użytkowany, klasyfikuje się najprawdopodobniej do rozbiórki. Powierzchnia zabudowy około 48 m2. Działka użytkowana rolniczo.   Działka położona jest w sąsiedztwie terenów rolniczych i zabudowy zagrodowej. Działka wzdłuż drogi publicznej, ale brak wjazdu z drogi na działkę. Drogę oddziela rów.  Nie jest obciążona hipoteką ani służebnościami. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest w terenach oznaczonych symbolem RM – Tereny zabudowy zagrodowej.

 

Czytaj więcej...

Rozkład jazdy - kliknij tutaj

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

W RAMACH PROGRAMU:

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE – 212

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW – 173

LICZBA ZREALIZOWANYCH WNIOSKÓW – 87

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI – 1 716 882,77

DANE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

 

Czyste powietrze

     Na 21 grudnia zaplanowano przeprowadzenie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez radar meteorologiczny, wybudowany na granicy Antolki i Brzuchani. Więcej w informacji poniżej.

Czytaj więcej...

     Jak informuje Marszałek Województwa Małopolskiego, wyłożono do publicznego wglądu projekt uchwały w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Poniżej przeczytamy gdzie i kiedy można zobaczyć projekt oraz w jakim terminie należy składać uwagi.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.