GMINA KSIĄŻ WIELKI

Absolutoryjna sesja rady     Na 13 radnych uczestniczących w sesji Rady Gminy 29 lipca, aż 12 zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania dla wójta Marka Szopy w oparciu o zaprezentowany przez niego „Raport o stanie Gminy Książ Wielki za rok 2019”. Podobnie 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania finansowego z minionego roku oraz za udzieleniem Wójtowi - na wniosek komisji rewizyjnej RG poparty przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie – absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2019. Przypomnijmy, iż planowane dochody w wysokości 25,63 mln zł wykonano w 96,55 proc., natomiast planowane wydatki (28,82 mln zł) wykonano w 94,22 proc.

     Radnym, który zagłosował przeciwko udzieleniu wotum zaufania Markowi Szopie był Marek Płonczyński. On też jako jedyny dwukrotnie wstrzymał się gdy przegłosowywano przyjęcie sprawozdania finansowego, a następnie udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu. Jak potem publicznie wyjaśnił, postąpił tak z powodu różnicy zdań w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów w Mianocicach. Marek Szopa odpowiedział krótko, że głosowane wotum zaufania i absolutorium dotyczyły roku 2019, a kontrowersje w kwestii składowiska w Mianocicach wyniknęły już w roku 2020...

     Po złożeniu gratulacji Markowi Szopie przez przewodniczącego RG Henryka Humę, Wójt podziękował radnym za zaufanie oraz za bardzo dobrą współpracę w rozwoju Gminy. Podkreślił, że realizując coraz więcej zadań, w tym inwestycji i remontów, z roku na rok trudniej jest spiąć budżet, ale z pomocą skarbnika Teresy Kmery to się zawsze udaje. A wszystkie zmaterializowane projekty dobrze służą naszym mieszkańcom.

Absolutoryjna sesja rady     Obecnie Gmina nie ma żadnych zadłużeń oprócz obligacji wyemitowanych na kwotę 11 mln zł, którymi pokryto wkład własny do zadań finansowanych z funduszy UE. Obligacje te będą stopniowo wykupywane w latach 2022-30. Wtedy jednak powinna już działać strefa gospodarcza przy węźle „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7, co przyniesie Gminie niebagatelne, dodatkowe i stałe dochody. Trasa S7 ma być gotowa w roku 2023. Właśnie rozpoczęto jej budowę na naszym odcinku (od Moczydła do Bukowskiej Woli). Marek Szopa zaprezentował szpadel (na zdjęciu) jaki i on wbijał symbolicznie w ziemię podczas uroczystości inauguracji robót w miniony poniedziałek (27 lipca).

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.