GMINA KSIĄŻ WIELKI

jaksa

Europejski  Fundusz Rolny  na rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Ogłoszenie  o Naborze wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania

 

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

                                

 

Nabór  Nr  3/2023

 

Przedsięwzięcie  nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej  - 1 szt.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi   59 371,92 €  / 237 487 ,68 zł.    1 €  = 4,00 zł /

          Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów ( do 80% kosztów kwalifikowalnych wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t.  63.63%).  

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       01.09.2023         do        15. 09. 2023    do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl 
              

lub  w Biurze LGD – Miechów , Janów Dolny 17/3  tel. 41  38 349 43

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.