GMINA KSIĄŻ WIELKI

Gmina Książ Wielki przystępuje do przygotowania kolejnego projektu  dofinansowanego z funduszy unijnych. To projekt  dot. odnawialnych źródeł energii w ramach naboru Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – Magazyny energii, nabór nr FEMP.02.07-IZ.00-036/24.

Przedmiotem obecnie przygotowywanego przedsięwzięcia będzie montaż magazynów energii u mieszkańców korzystających z istniejącej instalacji fotowoltaicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne, podczas którego  przekazane zostaną szczegóły projektu. Spotkanie odbędzie się 15.05.2024r o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Książ Wielki – Sala konferencyjna.

Aby przystąpić do projektu należy w terminie do 15.05.2024r.  złożyć na Dziennik podawczy tut. Urzędu  deklarację udziału – w załączeniu.

Podpisywanie umów na wizję lokalną możliwości montażu magazynu energii odbędzie się 17 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Książ Wielki – Sala Konferencyjna w godz. 10.00-18.00.

 


 D E K L A R A C J A    Z G Ł O S Z E N I O W A    -   kliknij tutaj


 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.