GMINA KSIĄŻ WIELKI

Uncategorised

Szanowni Państwo,

29 stycznia 2024 Miasto i Gmina Książ Wielki rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2025-2035 – STRATEGIA 2035 (zobacz uchwałę).

 

STRATEGIA 2035 określi główne kierunki rozwoju naszej gminy na najbliższe 10 lat.

Kluczowe znaczenie ma dla nas opinia mieszkańców oraz Państwa zaangażowanie w proces tworzenia tego strategicznego dokumentu.

 

Kluczowe kroki w przygotowaniu strategii to:

 • przeprowadzenie ankiety diagnostycznej wśród mieszkańców,
 • opracowanie diagnozy stanu gminy,
 • przeprowadzenie warsztatów strategicznych z udziałem mieszkańców,
 • sformułowanie celów strategicznych i kierunków działań,
 • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z mieszkańcami,
 • konsultacje projektu STRATEGII 2035 z sąsiednimi gminami i innymi instytucjami,
 • ocena przewidywanej trafności, skuteczności i efektowności dział wskazanych w STRATEGII 2025.
 • przyjęcie STRATEGII 2035 przez Radę Miasta i Gminy.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad STRATEGIĄ 2035.

 

   

z poważaniem

Koordynator Zespołu Strategicznego

Grzegorz Janus

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki

 

 

 meeting 6781073 640Diagnozujemy

business 7047158 640Wyznaczamy kierunki działania 

 Raport z badania ankietowego

 Raport z warsztatów strategicznych

 Diagnoza stanu Gminy Książ Wielki

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 poz. 1469) właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Mają również obowiązek podpisać umowę  z odbiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Książ Wielki.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar.

Burmistrz został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

 - posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

 - zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

 - dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Na terenie naszej gminy rozpocznie się cykl kontrolny w tym przedmiocie, wg Harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu.

Kontrole są przeprowadzane w terenie. Właściciele nieruchomości są proszeni o okazanie umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Informujemy również, że właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli w Urzędzie zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie.

 

Za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi mandat karny lub kara grzywny do 5 tys. zł.

 

Nowe przepisy przewidują również kary dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy Burmistrz nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.


Umowa na odbiór odpadów ze zbiorników bezodpływowych, odbieranych przez Miasto i Gminę Książ Wielki

Wykaz przedsiębiorstw mających uprawnienia dot. wywozu nieczystości płynnych z terenu Gminy Książ Wielki

Uchwała RMiG ws. stawki za wywóz szamba

Uchwała RMiG ws. stawek za obsługę oczyszczalni przydomowych

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej www.ksiazwielki.eu


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Książ Wielki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.ksiazwielki.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Książu Wielkim

ul. Warszawska 17

32-210 Książ Wielki

tel.: 413838002

Data publikacji strony internetowej: 23.01.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.02.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2020 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Zamieszczone na stronie informacje publiczne mogą być dostępne jako skany dokumentów.


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • nawigacja klawiaturą

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Książu Wielkim.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 08.02.2024

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Janus 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 413838002

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Urząd Gminy w Książu Wielkim znajduję się w budynku 2 kondygnacyjnym.
 • Do budynku Urzędu Gminy w Książu Wielkim prowadzą dwa wejścia w tym jednio przystosowane dola osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rada Miasta i Gminy kadencji 2018-2023

1 HenrykHumaHenryk Huma (przewodniczący RG)

2 JagodaSpichaJagoda Spicha (I wiceprzewodnicząca RG)

3 WiesławSękWiesław Sęk (II wiceprzewodniczący RG)

 

 

 

 

4 BożenaDziuraBożena Dziura

5 MarekGajosMarek Gajos

6 KrystianGrelaKrystian Grela

7 DariuszKsiążekDariusz Książek

 

 

 

 

8 MirosławMichtaMirosław Michta

9 RobertMilewskiRobert Milewski

10 MarekPłonczyńskiMarek Płonczyński

11 GrzegorzPtakGrzegorz Ptak

 

 

 

 

12 ZdzisławPtakZdzisław Ptak

13 MałgorzataRosółMałgorzata Rosół

14 MałgorzataSychMałgorzata Sych

15 MarcinWalczyńskiMarcin Walczyński

 

 

 

 

- Komisja budżetu, finansów, planowania i rolnictwa - przewodniczący Grzegorz Ptak, członkowie: Marek Gajos, Krystian Grela, Henryk Huma, Jagoda Spicha.

- Komisja oświaty, zdrowia, kultury i spraw socjalnych - przewodniczący Marek Płonczyński, członkowie: Robert Milewski, Zdzisław Ptak, Małgorzata Rosół, Marcin Walczyński.

- Komisja porządku, bezpieczeństwa i ochrony środowiska – przewodnicząca Małgorzata Sych, członkowie: Bożena Dziura, Dariusz Książek, Mirosław Michta, Wiesław Sęk.

- Komisja rewizyjna – przewodniczący Dariusz Książek, członkowie: Marek Gajos, Krystian Grela, Mirosław Michta, Grzegorz Ptak, Marcin Walczyński.

- Komisja skarg, wniosków i petycji – przewodnicząca Bożena Dziura, członkowie: Robert Milewski , Marek Płonczyński, Zdzisław Ptak, Małgorzata Rosół, Małgorzata Sych.

Działa od 03.04. 2017 r. Siedziba: Książ Mały Kolonia 53.
Liczba członków: 22. osoby.
Skład Zarządu:
przewodniczący: Zygmunt Lędźwa,
sekretarz: Urszula Otręba-Górska,
skarbnik: Justyna Rosół,
członkowie: Lucyna Byczek, Anna Kowal,
Zofia Osypenko, Urszula Zachariasz.
Komisja Rewizyjna: Adam Otwinowski,
Zdzisława Nakonieczna, Marcin Szecówka.

Podsumowanie pierwszego roku (2017) działalności,
kliknij tutaj.

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Prezes OSP

Naczelnik OSP

1

Boczkowice

Kopeć Wiesław

Sater Jan

2

Giebułtów

Hałat Bogusław

Wilk Mirosław

3

Głogowian-Stara Wieś

Daszyński Sławomir

Knapik Zdzisław

4

Krzeszówka

Stankowski Grzegorz

Gorajczyk Tomasz

5

Książ Mały

Byczek Sławomir

Szyniec Łukasz

6

Książ Wielki

Kamiński Kazimierz

Portka Franciszek

7

Łazy

Oczkowicz Ireneusz

Grela Krystian

8

Moczydło

Szafrański Szczepan

Walczyński Marcin

9

Rzędowice

Łazarczyk Krzysztof

Włodarczyk Jerzy

10

Trzonów

Zegan Jacek

Gąsiorek Jan

 

Kronika OSP Książ Wielki - kliknij tutaj

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.