GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KSIĄŻU WIELKIM

ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim pod nazwą "Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczno-zawodową dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim pod nazwą "Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Czytaj więcej...

    W środę, 26 sierpnia prognozuje się od godz. 14. do godz. 20. - z prawdopodobieństwem wynoszącym 80 proc. - wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 mm, porywami wiatru do 90 km/h, a miejscami gradem. Szczegółowa prognoza do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...

     We wtorek, 18 sierpnia, prognozuje się z prawdopodobieństwem wynoszącym 80 proc. wystąpienie burz z opadami deszczu, porywami wiatru, a miejscami gradem. Szczegółowa prognoza nr 202 do pobrania poniżej.

Czytaj więcej...

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

  • Beneficjent pomocy: producent rolny,
  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności,
  • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,.
    • Wysokość pomocy: iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Czytaj więcej...

     Z prawdopodobieństwem wynoszącym 90 proc. prognozuje się wystąpienie w naszym powiecie od godz. 12. w piątek 7 sierpnia do godz. 18. w niedzielę 9 sierpnia fali upałów, których temperatura sięgnie nawet 32 stopnie Celsjusza, a nocami wyniesie 16-19 stopni C. Pełną treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 183 można pobrać poniżej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.