GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim pod nazwą "Rozwijaj się z Gminą Książ Wielki!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Czytaj więcej...

                                                jaksa

 

Opublikowano  29.09.2020 r.

Ogłoszenie  o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania

 

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

                

Czytaj więcej...

Przysięga w 11MBOT     W ostatnią sobotę września w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej padły po raz trzeci w tym roku. Wypowiedziała je kolejna grupa żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda Okulickiego. Nałożone obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie spowodowały, że uroczystość zamknięto dla gości, lecz była transmitowano „na żywo” w Internecie. Małopolska brygada jest prekursorem tego rozwiązania w Wojskach Obrony Terytorialnej. Kim są ochotnicy, którzy zdecydowali się do niej wstąpić? Górnik, kierownik salonu samochodowego, grafik komputerowy, górnik alpinista, logistyk, trener piłki nożnej, student, elektryk, właściciel firmy. Łączy ich gotowość do tego, aby oddać części swojego czasu, energii i umiejętności Ojczyźnie oraz lokalnym społecznościom.

Czytaj więcej...

Screenshot 20200917 094750 Messages

     Do 16 listopada 2020 roku trwa Plebiscyt „Mikro Firma za rogiem 2021”, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Organizatorzy zachęcają zarówno do wzięcia udziału w Plebiscycie, jak i do nadsyłania kandydatur mikroprzedsiębiorców, których warto wyróżnić gdyż ich usługi są godne polecenia, a działalność i rozwój mogą być motywacją i wzorem dla innych.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.