GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

     Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (tj. kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej). Więcej informacji na ten temat podajemy poniżej.

Czytaj więcej...

Terytorialsi     Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. Terytorialsi z Małopolski wrócili do szkoleń. W ubiegły weekend przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych realizowano drugie szkolenie rotacyjne w tym roku. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Czytaj więcej...

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Książ Wielki, ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki, pok. 3 - po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w Urzędzie Gminy w Książu Wielkim ul. Warszawska 17, w godzinach pracy Urzędu – mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 413838002 w. 24, a także na stronie internetowej: www.ksiazwielki.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A, 32-210 Książ Wielki o godz. 14.00.

 

Czytaj więcej...

 

INFORMACJA

Z związku  trwającymi pracami remontowo- budowlanymi w budynku Urzędu Gminy, w tym z uwagi na wymianę nawierzchni w ciągach komunikacyjnych, uniemożliwiających pracę jednostki informuję, że w dniu 23 grudnia 2020r Urząd Gminy w Książu Wielkim będzie nieczynny.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wójt Gminy Książ Wielki

- Marek Szopa

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.