GMINA KSIĄŻ WIELKI

Realizując zalecenie Wojewody Małopolskiego ,Urząd Gminy w Książu Wielkim przekazuje do publicznej wiadomości adresy punktów dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w specjalnych punktach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej.

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne dlatego też działania podejmowane przez Urząd Gminy w Książu Wielkim mają charakter prewencyjny.

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK JODU NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI

NR punktu

Adres Punktu

Sołectwo

1

Remiza OSP w Łazach

Łazy 10, 32-210 Książ Wielki

Łazy

Cisie

2

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzędowicach

Rzędowice 46, 32-210 Książ Wielki

Rzędowice

Mianocice

3

Świetlica Wiejska w Konaszówce

Konaszówka 79,  32-210 Książ Wielki

Konaszówka

Głogowiany Wrzosy

Głogowiany Stara Wieś

4

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Antolce

Antolka 13, 32-210 Książ Wielki

Antolka

Cisia Wola

Tochołów

5

Urząd Gminy w Książu Wielkim
( sala konferencyjna)

Ul. Warszawska 17, 32-210 Książ Wielki

Książ Wielki

6

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim, Książ Wielki ul. Reja 4

Częstoszowice

Wielka Wieś

7

Świetlica Wiejska w Giebułtowie, Giebułtów 19, 32-210 Książ Wielki

Małoszów

Giebułtów

8

Remiza OSP w Moczydle, Moczydło 114, 32-210 Książ Wielki.

Moczydło

9

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Książu Małym

Książ Mały 59, 32-210 Książ Wielki

Boczkowice

Krzeszówka

Książ Mały

Książ Mały -Kolonia

10

Świetlica Wiejska w Zaryszynie, Zaryszyn 24, 32-210 Książ Wielki

Zaryszyn

11

Remiza OSP w Trzonowie

Trzonów 26, 32-210 Książ Wielki

Trzonów

Dawkowanie preparatów jodowych ( jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu)

L.p. 

Grupa wiekowa 

Ilość stabilnego jodu 

Dawka jednorazowa 

 1.

 Noworodki  i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc

 12,5 mg jodu

 1/4 tabletki 

 2.

 Dzieci od miesiąca do 3 lat 

 25 mg jodu

 1/2 tabletki

 3.

 Dzieci od 3 lat do 12 lat 

 50 mg jodu

 1 tabletka

 4.

 Dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 lat 

 100 mg jodu

 2 tabletki

 5.

 Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)

 100 mg jodu

 2 tabletki

 

Dystrybucja preparatu jodku potasu rozpocznie się po ogłoszeniu „akcji”  w środkach masowego przekazu lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

 

 

 

Zalecenia odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji na terenie Gminy Książ Wielki:

  1. ​Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników /ten sposób wydawania spowoduje, że w punkcie dystrybucji preparatu będą tylko osoby uprawnione do pobrania jodku potasu/;
  2. ​Wydawanie preparatów obejmuje tylko grupy wiekowe wskazane na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia / do 60-tego roku życia i należy się do tego stosować, nie wprowadzać w błąd osób wydających preparat jodek potasu, gdyż to może spowodować, że zabraknie preparatu dla grup wiekowych, które muszą otrzymać ten preparat/;
  3. ​ Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice wg wskazanych norm;
  4. ​ Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
  5. ​Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu;
Załączniki:
Pobierz plik (ulotka jodek potasu-2_23040711_29061268.pdf)Ulotka
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.