GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Wśród kilkunastu uchwał jakie podjęto na piątkowej sesji (28 kwietnia) Rady Miasta i Gminy Książ Wielki, obradującej w komplecie pod przewodnictwem Henryka Humy, aż dziesięć dotyczyło sprzedaży albo zakupu działek. Natomiast uchwałą najważniejszą była ta wprowadzająca zmiany w tegorocznym budżecie. Jak wyjaśnił burmistrz Marek Szopa, z powodu przesunięcia w czasie rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, zarezerwowane na ten cel pieniądze można wykorzystać w innym celu. I zaproponował by dodatkowe 200 tys. zł przeznaczyć na utwardzanie dróg prowadzących do pól, a 300 tys. zł dołożyć do inwestycji realizowanych przez Starostwo na drogach powiatowych. Dzięki temu nowa nakładka asfaltowa pokryje 1310 m dziurawej drogi w Cisiu (od skrzyżowania z drogą na Łazy) oraz 325 m drogi w Zaryszynie (na Bugaj).

     Uczestniczący w sesji starosta Jacek Kobyłka podziękował radnym za pozytywną decyzję o współfinansowaniu kolejnych inwestycji na drogach powiatowych w naszej Gminie. I poinformował, że mimo dużego wzrostu cen za roboty budowlane (kilometr nowej trasy od leśniczówki Opacz do Zygmuntowa ma kosztować ok. 10 mln zł), Starostwo konsekwentnie finansuje z pozyskanych środków zewnętrznych wykonanie sieci komunikacyjnej na obszarze strefy gospodarczej, uznając to za zadanie priorytetowe.

Red.

    

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.