GMINA KSIĄŻ WIELKI

            Jak wynika z uchwały budżetowej, przyjętej przez radnych na ostatniej sesji (30. grudnia), rozpoczynający się rok 2014 będzie przebiegał w naszej gminie pod znakiem inwestycji, gdyż przeznaczono na nie aż 3,3 mln zł. Dla porównania, w roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono jedynie 0,9 mln zł, gdyż 3,2 mln zł pochłonęły spłaty kredytów.  Obecnie, na obsługę zadłużenia zaplanowano 0,7 mln zł.

 

             Rok 2014 będzie zatem kolejnym „rokiem inwestycyjnym”, który nastąpił po „roku spłat”, jaki właśnie minął. Najwięcej pieniędzy – 2,4 mln zł, gmina wyda na budowę kolejnych oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców. Łącznie z tymi, już funkcjonującymi, będzie ich 544. Przypomnijmy, iż oczyszczalnie te są finansowane z funduszy UE aż w 75 proc. Po ich uruchomieniu, kluczowa dla rozwoju miejscowości sprawa gospodarki wodno-ściekowej zostanie w gminie Książ Wielki rozwiązana w 80. procentach, co uważa się za wskaźnik wzorcowy.

            Drugą pozycję w gminnych wydatkach stanowią inwestycje drogowe, na które zaplanowano 0,7 mln zł. Z tego, 300 tys. zł ma kosztować modernizacja drogi powiatowej Cisie – Tochołów (to zadanie realizowane wspólnie z PZD), za kolejne 300 tys. zł powstaną drogi dojazdowe do pól (głównie sołectwo Książ Mały Kolonia), a 100 tys. zarezerwowano na utrzymanie dróg gminnych.

            Kwota przeznaczona na inwestycje drogowe byłaby o 500 tys. zł wyższa, gdyby minister finansów nie ograniczył naszej gminie subwencji rządowej. Jak informowaliśmy, powodem tego obcięcia funduszy z Warszawy było „zaniechanie przez gminę poboru podatku rolnego”. To znaczy, ustalenie jego stawki na najniższym poziomie w okolicy, co zostało ocenione przez administrację centralną, jako przejaw… bogactwa. Ale stawkę tę radni już zrównali z tą, jaka obowiązuje u sąsiadów, zatem dalszego obcinania subwencji rządowej być nie powinno.

            Ostatnią pozycją w wydatkach inwestycyjnych jest poprawa oświetlenia ulicznego, na co przeznaczy się przynajmniej 100 tys. zł. Zadanie to obejmie pięć sołectw: Antolkę, Głogowiany-Wrzosy, Mianocice, Moczydło oraz Rzędowice.

            Na koniec ciekawostka proceduralna. Otóż uchwałę budżetową przyjęto na sesji 30. grudnia, 12. głosami. Dwoje radnych się wstrzymało (Kazimiera Oracz i Janusz Madejski), natomiast jedna osoba głosowała przeciwko. I była to radna z Książa Wielkiego - Barbara Zyguła.

 

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.