GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Na ostatniej sesji Rady Gminy, wójt Marek Szopa otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu roku 2012 tylko przy jednym głosie sprzeciwu (Barbary Zyguły) i jednym głosie wstrzymującym się (Kazimiery Oracz). Pozostali radni uznali, iż finanse naszego samorządu zarządzane są właściwie i sprawnie. To samo stwierdziła wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa z Krakowa, chwaląc w swojej opinii wypracowanie przez gminę Książ Wielki "wyższej niż w latach ubiegłych nadwyżki operacyjnej".

 

     Nadwyżka operacyjna to dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi gminy a jej bieżącymi wydatkami. I ten wskaźnik jest najlepszym świadectwem właściwego zarządzania finansami. A budżet roku ubiegłego, podobnie jak obecnego, nie należał, jak i nie należy, do łatwych. Nadszedł bowiem czas spłaty kredytów zaciągniętych na dopłaty do funduszy unijnych pozyskanych na inwestycje.

     Przypomnijmy, iż w roku 2010 oraz 2011 na inwestycje gmina wydała ogółem po 6,9 mln zł. Natomiast w roku 2012 już tylko 2,2 mln zł, zaś w budżecie na rok 2013 zaplanowano na ten cel zaledwie 0,8 mln zł. Dochody w tegorocznym budżecie mają sięgnąć 17,7 mln zł. Na spłaty zobowiązań finansowych, wynoszących obecnie ok. 6 mln zł, przeznaczy się z niego 2,7 mln zł.

(Red.)

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.