GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zaproponowane przez Senat zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały zatwierdzone przez Sejm. Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wejdzie w życie 5 marca 2013 r. Jak informowaliśmy, umożliwi to samorządom bardziej racjonalną i elastyczną politykę ustalania opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Przede wszystkim gminy będą mogły na swoim terenie stosować różne metody ustalenia stawek opłat, a nie jak miało być początkowo – tylko jednej z czterech. Teraz można na przykład naliczać mieszkańcom bloków opłatę według ilości zużywanej wody, a mieszkańcom domów jednorodzinnych od liczby zameldowanych tam osób.

Samorządy mogą też różnicować wysokość opłat za odbiór śmieci w zależności od wysokości dochodów mieszkańców, czyli udzielać ulgi osobom ubogim. Ponadto dopuszczono pobór opłaty w drodze inkasa oraz składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej.

Dodatkowo gmina może wyposażać nieruchomości w pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywać je w odpowiednim stanie – a koszty tych działań wliczyć w opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości.

Ustawa z 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dostępna pod adresem internetowym:

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/228/1

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.