GMINA KSIĄŻ WIELKI

Sejm przyjął w piątek, 25 stycznia, nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeśli zaakceptuje ją również Senat, gminy będą mogły dowolnie łączyć różne metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi swoich mieszkańców. Ponadto, firma odbierająca odpady musi być wybrana w drodze przetargu, co dotyczy również gminnych spółek komunalnych.

Samorządy nadal mają do wyboru cztery metody ustalania wysokości opłat za odbiór śmieci od mieszkańców: w zależności od liczby osób, od wielkości powierzchni lokalu, od ilości zużywanej wody lub wprowadzenie stawki ryczałtowej za gospodarstwo domowe. Teraz jednak będzie można te metody mieszać na terenie gminy, lepiej dopasowując nowy systemu do potrzeb mieszkańców. Czyli przykładowo, na części obszaru (domy jednorodzinne) wprowadzić zasadę naliczania opłaty od liczby osób zameldowanych, a w blokach wielorodzinnych od powierzchni zajmowanych lokali czy od ilości zużywanej wody.

Przyjmując to udogodnienie, posłowie jednocześnie odrzucili poprawkę mającą zezwalać samorządom na bezprzetargowe organizowanie systemu gospodarki odpadami przez gminne spółki komunalne. Jak podkreślano, taki wyjątek dla spółek komunalnych byłby sprzeczny z zasadami  rynku konkurencyjnego, i wiązałby się z dużym ryzykiem zawyżania kosztów, czyli w konsekwencji opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Ważne dla mieszkańców są jeszcze dwa, wprowadzone udogodnienia. Mianowicie, gminy będą mogły dostarczać pojemniki oraz worki do zbierania śmieci, wliczając ich koszt do opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Z kolei ci właściciele nieruchomości uzyskają możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ich odpadami nie tylko na papierze ale także w formie elektronicznej.

Red. 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.