GMINA KSIĄŻ WIELKI

Dotychczasową umowę na wywóz śmieci z naszej posesji musimy rozwiązać sami. I co więcej, w naszym interesie leży dopilnowanie, aby jej wygaśnięcie nastąpiło równo na koniec czerwca tego roku, gdy nasze odpady komunalne przejmie z mocy prawa gmina. Zatem, by uniknąć ewentualnych kar umownych, sprawdźmy jak długi okres wypowiedzenia zastrzegł sobie w umowie aktualny odbiorca śmieci. I czym prędzej złóżmy mu pisemne wypowiedzenie.

Wprawdzie Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że osoby, które mają podpisane umowy z przedsiębiorstwami zajmującymi się odbiorem od nich odpadów, są zwolnione od opłat ponoszonych na rzecz gminy, ale – uwaga - nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. A to znaczy, że tylko do końca czerwca tego roku, gdyż znowelizowana ustawa, tzw. prawo śmieciowe, weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Zgodnym zdaniem ekspertów, przepisy tej ustawy nie rozwiązują automatycznie umów jakie zawarli właściciele posesji z firmami odbierającymi od nich odpady komunalne. - Umowy te są stosunkiem cywilnoprawnym regulowanym na gruncie odrębnych ustaw, w które ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie powinna ingerować – wyjaśnia wiceminister środowiska Piotr Woźniak.

Dlatego gminy powinny służyć wsparciem prawnym swoim mieszkańcom, ułatwiając rozwiązywanie tych umów z zachowaniem ich postanowień; czyli wymaganego okresu wypowiedzenia. Tak, by obeszło się bez płacenia zastrzeżonych kar umownych.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.