GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

     Odpowiedź na list Marka Płonczyńskiego. Podczas sesji (3 września) ostrzegł Pan skarżącego się mężczyznę następującymi słowami: pamiętaj, bo ja cię znam kolego, dobrze. Zamiana słowa pamiętaj na słowo uważaj w mojej relacji streszczającej to wydarzenie, nie wypaczyła jego sensu gdyż według Słownika języka polskiego czasownik „uważaj” ma charakter ostrzeżenia, a nie charakter groźby. Zatem sformułowanie (użyte w artykule opublikowanym 6 września): uważaj, ja cię znam – nie oznacza groźby i tym samym nie może jej sugerować. Jednakże uwzględniając ten Pana postulat, wraz z publikacją tej odpowiedzi, zamieniłem w zacytowanym fragmencie mojego artykułu czasownik uważaj na czasownik pamiętaj. Pozostałe Pana żądania uważam za bezpodstawne.

Czytaj więcej...

     Realizując zarządzenie Starosty Miechowskiego ze stycznia tego roku  (do pobrania poniżej) w sprawie „modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Książ Wielki”, we wrześniu, październiku i listopadzie na posesjach mieszkańców wszystkich naszych sołectw pojawi się bez wcześniejszego, pisemnego powiadomienia, ekipa geodezyjna wykonująca pomiary. Na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego właściciel nieruchomości ma obowiązek nie tylko mierników wpuścić by wykonali swoje czynności, ale również musi udzielić im niezbędnych informacji. Prace wykonują geodeci z tarnowskiej spółki MGGP, którzy legitymują się odpowiednimi upoważnieniami.

Czytaj więcej...

     Ostatnia sesja Rady Gminy (3 września) miała formalnie charakter nadzwyczajny z powodu konieczności szybkiego procedowania ważnych dla mieszkańców uchwał. Nieformalnie była również nadzwyczajna z racji rozpatrywanej na wniosek Bożeny Płonczyńskiej kwestii jej zwolnienia z funkcji lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia. Po opublikowaniu 6 września na naszym portalu krótkiej relacji, streszczającej odbytą wówczas dyskusję, autor artykułu – Bogumił Kurylczyk, otrzymał na adres domowy dwa pisma skierowane do niego przez: Bożenę Płonczyńską i Marka Płonczyńskiego. List jest zawsze własnością adresata i ma on prawo w pełni nim rozporządzać bez potrzeby pytania nadawcy o jakąkolwiek zgodę. Dlatego poniżej publikujemy oba te pisma w oryginale (skany). Natomiast odpowiedź autora na zawarte w nich żądania ukaże się na naszym portalu w najbliższą środę, 22 września.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Diamentowe i złote gody 2021 r.     Wiem to także z własnego doświadczenia, że im dłużej pożycie małżeńskie trwa, tym łatwiej jest się z sobą dogadać – powiedział wójt Marek Szopa otwierając uroczystość świętowania diamentowych i złotych godów, jakie w tym roku wypadają Jubilatom  mieszkającym w naszej Gminie. Widać ich wszystkich na okolicznościowych fotografiach, które wraz z wykazem nazwisk zamieszczamy poniżej. Życząc dalszych wielu lat wspólnego życia, Wójt dodał jeszcze, iż ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się nie starzeją.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: "Siodełko" pełne wody przy ul. Dygasińskiego     Radni z komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy, której przewodniczy Bożena Dziura, udali się na wizję lokalną na ulicę Dygasińskiego w Książu Wielkim. Jej mieszkańcy wystąpili bowiem z petycją, podpisaną przez 23 osoby, domagające się „odwodnienia, obniżenia i położenia asfaltu” na całej długości tej ulicy. Na miejscu potwierdzono słuszność tych postulatów. W konsekwencji członkowie komisji postanowili wystąpić z wnioskiem do całej Rady o sfinansowanie dokumentacji technicznej koniecznych do przeprowadzenia robót, w tym zwłaszcza odprowadzenia z tej ulicy wód opadowych. Dopiero po określeniu zakresu i wartości inwestycji można będzie ustalić termin jej realizacji.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.