GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

     Od 1 sierpnia, zgodnie z odgórnymi ustaleniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego – w wersji tradycyjnej, czyli papierowej. Wcześniej (od 1 lipca) można je było składać wyłącznie drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje na ten temat (przygotowane przez GOPS) pobierzemy poniżej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego II termin     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem - należy złożyć do Wójta Gminy w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany we wniosku w dniach 1-30 października 2021 roku.

Czytaj więcej...

     Rada Gminy przyjęła zaproponowane przez wójta Marka Szopę dwa programy, z których pierwszy dofinansowuje usuwanie azbestu (100 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 3.000 zł), a drugi wymianę pieców węglowych (do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 5.000 zł). Dokonano też odpowiednich korekt w budżecie, by zabezpieczyć na ten cel pieniądze ale teraz trzeba odczekać 30 dni na uprawomocnienie uchwały. Dlatego nabór do obu programów – po wcześniejszym ogłoszeniu i udostępnieniu formularzy wniosków - rozpocznie się we wrześniu. Obecnie można zapoznać się z regulaminami uczestnictwa. Linki do ich pobrania podajemy poniżej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Pomoc dla pracowników sezonowych w UE     Pomaganie w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES, która prowadzi w Polsce kampanię informacyjną na temat prawa do sprawiedliwych warunków pracy w innym kraju. W działaniach tych, trwających od lipca do października, EURES współdziała z Europejskim Urzędem ds. Pracy. Jak się bowiem ocenia, każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. I nie zawsze wiedzą oni, że także tam mają dostęp do szerokiego zestawu praw.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego     Dla upamiętnienia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w niedzielę 1 sierpnia o godz. 17. zostaną włączone syreny alarmowe na terenie naszej Gminy, emitując ciągły dźwięk przez trzy minuty. Będzie to jednocześnie trening oraz test systemu wykrywania i alarmowania mający charakter ćwiczebny, więc po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.