GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Na zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie (11 marca) jednomyślnie uchwalono absolutorium dla zarządu miejscowej jednostki z prezesem Mariuszem Kwietniem na czele. W posiedzeniu, które odbyło się w ciepłej sali na piętrze remizy, posiadającej od jesieni centralne ogrzewanie, uczestniczył burmistrz Marek Szopa, naczelnik gminny OSP Kazimierz Kamiński oraz przewodniczący RMiG Henryk Huma tu występujący jako przewodniczący komisji rewizyjnej swojej jednostki OSP. Dodajmy, iż w tutejszej remizie współgospodarzą panie z Koła Gospodyń Wiejskich i to one uzyskały znaczne dofinansowanie z „Jaksy” na założenie w całym budynku kaloryferów zasilanych z pieca gazowego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Podczas piątkowej sesji RMiG (10 marca) podjęto sześć uchwał, wszystkie jednomyślnie piętnastoma głosami. Najważniejsza dotyczyła zmian w budżecie, spowodowanych przystąpieniem do największej tegorocznej inwestycji – modernizacji oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim. Mocą drugiej, istotnej uchwały upoważniono Burmistrza do współfinansowania ze Starostwem rozbudowy drogi powiatowej 1199K od Wolicy przez Głogowiany-Starą Wieś i Konaszówkę do Książa Wielkiego, konkretnie chodziło o dołożenia 99 tys. zł do kosztów sporządzenia dokumentacji. Z tej racji w sesji uczestniczył starosta Jacek Kobyłka.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud,
wyzwania, wyrzeczenia
i nieustanna praca
na rzecz lokalnej społeczności.
Jednak, jak każda aktywność społeczna,
może ona dawać wiele satysfakcji.
I tego właśnie życzymy z okazji
Dnia Sołtysa,
składając jednocześnie podziękowania
za dotychczasowe działania
i osiągnięcia.


Burmistrz   PrzewodniczącyRMiG
Marek SZOPA    Henryk HUMA

Czytaj więcej...

     Zamieszczamy linki do pobrania harmonogramu odbioru odpadów na rok 2023. Jego część pierwsza obejmuje cztery miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Natomiast część druga obejmuje pozostałe dwa kwartały. W grafiku kolorem czerwonym oznaczono dodatkowe dni odbierania wyłącznie odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji (od kwietnia do października). Kolorem zielonym oznaczono datę wystawiania (w kwietniu i październiku) odpadów zaliczanych do wielkogabarytowych oraz opon aut osobowych. W tych samych dniach kwietnia i października (zaznaczonych kolorem niebieskim) będzie odbierany zużyty, lecz kompletny, sprzęt AGD i elektroniczny.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jedno po drugim, najpierw zebranie wiejskie, a po nim strażackie, odbyły się w sobotnie popołudnie (4 marca) w Moczydle. Gdy sala remizy zapełniła się mieszkańcami po brzegi, a za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście (na zdjęciu od prawej: burmistrz Marek Szopa, starosta Jacek Kobyłka i radny Marcin Walczyński) - sołtyska Maria Szuma wymieniła najważniejsze sprawy do omówienia: budowę dróg, oświetlenie ulic, przebudowę szkoły oraz zabezpieczenie ujęcia wody. Ponadto dodała, iż ze swojej pracy wywiązuje się bardzo dobrze bo reaguje na telefony mieszkańców, sporządza w ich imieniu pisma oraz interweniuje. Jak stwierdziła, ma nadzieję, że wszyscy są z niej w miarę zadowoleni. Do tej wypowiedzi nawiązał potem jeden z dyskutantów pytając Marię Szumę wprost: czy jest dumna z zablokowania budowy drogi? W odpowiedzi usłyszał, że inwestycję zablokowała nie ona, lecz mieszkańcy. Tę znaną szeroko sprawę poruszył również starosta Jacek Kobyłka informując, że kiedy opowiada o petycji mieszkańców Moczydła, którzy zaprotestowali przeciwko budowie drogi na obrzeżu wsi, na jaką już otrzymano 4 mln zł, to nikt nie chce wierzyć, iż coś takiego zdarzyło się naprawdę.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.