GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Po krótkiej przerwie w publikowaniu relacji ze spotkań wyborczych w naszej Gminie, aby można było odpocząć od tego tematu, trzeba do niego powrócić gdyż przy urnach 7 kwietnia po raz kolejny rozstrzygniemy o naszej przyszłości. Odnotujmy zatem także to, co powiedzieli kandydaci na radnych powiatowych zaproszeni w ubiegłą niedzielę (17 marca) do Trzonowa przez jego sołtyskę Renatę Szymczyk i gminną radną Bożenę Dziurę. Zaprosiły one również wiceburmistrza Grzegorza Janusa gdyż nie było go na poprzedniej, zorganizowanej tu debacie z udziałem jego kontrkandydatów. Na zdjęciu widzimy centralnie za stołem: Grzegorza Janusa, starostę Jacka Kobyłkę, Jana Biesagę i burmistrza Marka Szopę.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na długości niemal 200 m gruntownie przebudowano ulicę Mikołaja Reja w Książu Wielkim, prowadzącą wzdłuż Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, bo głównym celem tej inwestycji było poprawienie bezpieczeństwa uczniów. Służy temu nie tylko solidnie wykonany próg zwalniający na jezdni, lecz także nowo ułożone chodniki i jasne, a zarazem oszczędne oświetlenie. Całe zadanie kosztowało blisko pół mln zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Ostatnie, z tegorocznego cyklu strażackich zebrań sprawozdawczych, odbyło się 16 marca w Łazach. Na dużej sali odnawianej sukcesywnie od trzech lat strażnicy, spotkała się miejscowa drużyna licząca 22 druhów czynnych płci obojga i dwóch członków honorowych. To jedyna w naszej Gminie tak sfeminizowana jednostka, która dzięki temu prowadzi obok działań bojowych, także przedsięwzięcia popularyzatorskie, edukacyjne oraz kwatermistrzowskie. Dowodem tego było nie tylko doskonałe przygotowanie się do zebrania w części merytorycznej, ale przede wszystkim to, co własnoręcznie ugotowane i upieczone, trafiło potem na stoły. Wśród zaproszonych gości był burmistrz Marek Szopa, wiceburmistrz Grzegorz Janus i gminny naczelnik OSP Kazimierz Kamiński. Zebranie prowadził prezes jednostki Ireneusz Oczkowicz wraz z jej naczelnikiem Krystianem Grelą.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Z 15 obecnych radnych Miasta i Gminy Książ Wielki tylko troje (Zdzisław Ptak, Wiesław Sęk i Małgorzata Sych) nie zamierza walczyć o mandat w kolejnej kadencji, natomiast Marek Płonczyński walczy o fotel burmistrza. Jedenastka pozostałych startuje z różnych komitetów wyborczych, najczęściej tych utworzonych przez sześcioro kandydatów na burmistrza. Najwięcej radnych, bo aż pięcioro popiera Rafała Pawlika (Mirosław Michta, Robert Milewski, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha, Marcin Walczyński). Grzegorza Janusa popiera trzech radnych (Krystian Grela, Dariusz Książek, Grzegorz Ptak), a Marka Płonczyńskiego jedynie Bożena Dziura. Obecny przewodniczący RMiG Henryk Huma, wraz z radnym Markiem Gajosem, stają do wyborów z własnego komitetu „Samorządny Książ 2024”. Poniżej podajemy pełne listy kandydatów na radnych, których skompletowali wokół siebie kandydaci na burmistrza (prawo wymaga by mieli ich przynajmniej ośmiu). Kandydatów na burmistrza wymieniamy alfabetycznie, a kandydatów na radnych według kolejności okręgów wyborczych.

Czytaj więcej...

Informacja na temat zgłoszonego zgromadzenia:

W dniu 07.03.2024 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pt.: Strajk Rolników z Książa Wielkiego w Ramach Ogólnopolskiego Strajku Generalnego.

Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 15.03.2024r. od godz. 07:00 przy stacji paliw ARGE.

Przewidywany czas trwania zgromadzenia: od godz. 7.00 dnia 15.03.2024r. do godz. 23.00 dnia 17.03.2024r..

Przewidywana liczba uczestników: od 200 do 300 ciągników rolniczych i ok. 50 samochodów, ok. 500 uczestników.

Trasa przejścia i blokad ulic ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: „ul. W. Witosa, ul. M. Reja, Wielka Wieś, Książ Mały, ul. Warszawska, ul. J. Śniadeckiego”, miejsce zakończenia – stadion sportowy.

Organizator Zgromadzenia: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.