GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

WÓJT GMINY KSIĄŻ WIELKI
ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim

 

Czytaj więcej...

          WÓJT GMINY KSIĄŻ WIELKI
            ogłasza konkurs 
             na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Antolce

 

Czytaj więcej...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2011

 

Wójt Gminy w Książu Wielkim na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXXVII/297/2010 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadania publicznego w zakresie

PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2011. 

 

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) Wójt Gminy w Książu Wielkim

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz § 3 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z 2004 r.) Wójt Gminy w Książu Wielkim

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.