GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Książ Wielki: Organizacja warsztatów aktywizacyjnych oraz indywidualne i grupowe poradnictwo doradcy zawodowego i psychologa
Numer ogłoszenia: 103810 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czytaj więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49  z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm. ) oraz art. 53 ust. 1 – ustawy z dnia 27 marca 2003r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.01.2013 roku na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Srakżysko-Kamienna działającej przez Pełnomocnika: Piotr Bania – Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” ul. Rakowska 29, 28-300 Jędrzejów, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

Czytaj więcej...

Wzorem innych, "informatyzujących się" gmin, czyli podążających za duchem czasu - utworzyliśmy Gminne Forum Internetowe, dając naszym Mieszkańcom oraz Gościom odwiedzającym nasz portal możliwość wymiany myśli na płaszczyźnie publicznej. Rodzi to, rzecz jasna, pewne ograniczenia wypowiedzi, ale wyłącznie natury prawno-etycznej. Precyzuje je Regulamin, jaki musi zaakceptować każdy, kto się zarejestruje na Forum, pragnąc być jego aktywnym Użytkownikiem. 

Zachęcamy do wpisywania się na listę Użytkowników Forum. Nie wymagamy ani podania personaliów (wystarczy nick) ani adresu (wysytarczy mail). Dlatego zresztą, jak na całym świecie, jest to Forum moderowane, czyli wpisy ukazują się po zaakceptowaniu przez Redaktora. Na początek już zainauguowaliśmy dyskusję, podając trzy pierwsze tematy. Czekamy na kolejne, licząc, że ich nie zabraknie, bo przecież dookoła jest tyle spraw, o których warto porozmawiać...

 

Red

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy w Książu Wielkim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2013 roku na terenie Gminy Książ Wielki.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 06 grudnia 2012 r. do 18 stycznia 2013 r.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.