GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego do realizacji zadania publicznego pn. „PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na terenie Gminy Książ Wielki w roku 2013„ wybrano ofertę Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz szczególnie potrzebujących „Pomocna Dłoń” w Rzędowicach.

Kwota dotacji przewidzianej na ten cel wynosiła 4,5 tys. zł.

CCI20130618 00000

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO NA ROK 2013

 

 

Wójt Gminy w Książu Wielkim na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwałą Nr XIX/171/2012 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Czytaj więcej...

Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407). Dzięki wprowadzonym zmianą istnieje możliwość dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy przyjmujący zameldowanie.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami na terenie Gminy Książ Wielki? Zapisz się do bezpłatnego systemu powiadamiania mieszkańców.

Informacje o wydarzeniach dotrą do Ciebie natychmiast i bezpłatnie.

 

Aktywację usługi możesz dokonać na dwa sposoby:

  1.     Wysyłając SMS na numer: 664-079-964 wpisując w jego treści „KOD SMS” dla Twojej „MIEJSCOWOŚCI” z tabeli poniżej. Koszt SMS jest zgodny z Twoją taryfą operatora GSM.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.