GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: Strefa gospodarcza     Powstającą przy węźle Książ na drodze szybkiego ruchu S7 strefę przemysłową trafniej jest nazywać strefą gospodarczą. Jak podkreśla bowiem starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa - będą tam lokalizowane wyłącznie inwestycje, które nie wpływają negatywnie na otoczenie, czyli mogące rozpoczynać działalność bez konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Co także oznacza, iż rozpoczną tę działalność szybko bo bez czasochłonnych ustaleń ekologicznych i konsultacji. Ponadto nasza strefa jest nakierowana na dużych inwestorów, gdyż zaoferuje działki o wielohektarowej powierzchni. Takie, jakich w pobliżu Krakowa już nie ma. Na planie obok zaznaczono kolorem żółtym tereny należące do Starostwa, które stanowią jedynie część planowanej strefy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Sesja budżetowa     Wszyscy radni Gminy Książ Wielki zgodnie opowiedzieli się w środę (17 lutego) za uchwaleniem zaproponowanego przez wójta Marka Szopę budżetu na rok 2021. Zapisane nim dochody mają wynieść 34.051.357,32 zł natomiast wydatki – 37.531.415,32 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.510.058 zł zostanie pokryty po połowie z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z wolnych środków. Największą pozycję stanowią wydatki majątkowe (13.032.063,57 zł). W ich ramach prawie 7,7 mln zł przeznaczy się na inwestycje realizowane ze znacznym udziałem funduszy unijnych w gospodarce komunalnej (modernizacja oczyszczalni, budowa oczyszczalni przydomowych) oraz ochronie środowiska (instalacje fotowoltaiczne i solarne).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Kierunek Kariera     Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny. Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Odśnieżanie dachów      W związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zrówno osób pracujących na górze, jak i przechodniów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

     Za kilka dni, 17 lutego, nasi radni podejmą na sesji uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2021. Jego projekt wójt Marek Szopa przygotował już na początku listopada 2020 r. Wydatki określono w nim na poziomie 36,6 mln zł, w tym 12,3 mln zł przeznaczono na zaplanowane inwestycje. Po wcześniejszym wpływie blisko miliona zł tytułem rekompensaty za grunty zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu S7 oraz po uwzględnieniu wniosków radnych, zwłaszcza członków komisji budżetowej RG, obecnie wydatki mają się zamknąć kwotą 37,5 mln zł, z czego 13 mln zł skieruje się na inwestycje.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.