GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: Droga wewnętrzna w Cisiu     Biegnąca nad Cisiem od strony Łazów droga wewnętrzna, prowadząca do kilku odosobnionych zabudowań oraz do pól, dotąd na sporym odcinku wyboista, a po deszczach pełna kałuż – została utwardzona nawiezionym kamieniem i wyrównana. Jak zapowiada wójt Marek Szopa, wkrótce nawierzchnię utwardzi jeszcze walec drogowy. I jeśli zajdzie taka potrzeba dowiezie się kolejny transport kamienia. Teraz stan tej drogi zależeć będzie głównie od rolników uprawiających leżące tu pola, bo zdarzało się, iż podorywali pobocza albo nawet przez niedbałość niszczyli nawierzchnię.

Czytaj więcej...

     Obecnie (według danych z końca marca br.) w Gminie Książ Wielki liczącej 22 sołectwa jest zameldowanych na pobyt stały 5.105 osób; najwięcej (848, czyli 16,1 proc.) w samym Książu Wielkim, a najmniej w Częstoszowicach – 105 (2,06 proc.) i Małoszowie - 108, (2,11 proc.). Drugie pod względem wielkości okazuje się Moczydło – 313 mieszkańców (6,13 proc.), lecz niewiele mu ustępuje Antolka – 279 (5,46 proc.) oraz Rzędowice – 270 (5,29 proc.). Zestawienie liczby mieszkańców dla wszystkich sołectw podajemy poniżej. Przeglądając je warto zwrócić uwagę, że Książ Mały-Kolonia jest większy od Książa Małego, który ma dokładnie wielkość Łazów (po 160 zameldowanych osób), natomiast Łazy są mniejsze od Cisia. I dalej: Głogowiany-Wrzosy są większe niż Głogowiany-Stara Wieś, Tochołów jest większy od Giebułtowa, a Trzonów jest mniejszy od Zaryszyna podobnie jak Mianocice są mniejsze od Rzędowic.

Czytaj więcej...

     Na koniec roku 2020 mieszkańcy naszej Gminy zalegali z podatkami (łącznie: rolny, od nieruchomości i leśny) na sumaryczną kwotę 163.359,73 zł. Procentowo wpłaty te były najniższe w Zaryszynie (wykonanie 80,67 proc., 24.976,45 zł zaległości), Łazach (wykonanie 81,57 proc., 9.948,07 zł zaległości) i Książu Wielkim (wykonanie 82,16 proc., 48.043,05 zł zaległości). Natomiast najsumienniej wywiązali się z obowiązków podatkowych mieszkańcy Wielkiej Wsi (wykonanie 99,76 proc., 1.279,00 zł zaległości), Małoszowa (wykonanie 98,67 proc., 585,60 zł zaległości), Książa Małego – Kolonii (wykonanie 98,18 proc., 1.654,00 zł zaległości), Konaszówki (wykonanie 97,68 proc., 3.305,10 zł zaległości) oraz Moczydła (wykonanie 97,47 proc., 6.216,34 zł zaległości). Tabelę z wynikami dla wszystkich naszych sołectw zamieszczamy poniżej.

Czytaj więcej...

     Komisja rewizyjna: Marek Gajos, Krystian Grela, Dariusz Książek (przewodniczący), Mirosław Michta, Grzegorz Ptak i Marcin Walczyński, obradująca z udziałem przewodniczącego RG Henryka Humy – jednogłośnie postanowiła zawnioskować o udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2020, wynoszącego 34,4 mln zł po stronie dochodów oraz 32,5 mln zł po stronie wydatków. Jak podkreśliła Teresa Kmera – skarbnik Gminy, jeszcze się tak nie zdarzyło aby w budżecie pozostała nadwyżka sięgająca prawie dwa miliony zł.

Czytaj więcej...

     Na ostatnim posiedzeniu komisji budżetowej RG (6 maja) jej członkowie przedyskutowali zgłoszone przez wójta Marka Szopę propozycje uruchomienia dwóch nowych programów dla naszych mieszkańców, finansowanych z pieniędzy Gminy. Pierwszy ma pokryć koszty utylizacji azbestu zdjętego z dachów, a drugi dofinansować wymianę kotłów węglowych na gazowe lub pelet (paliwo opałowe w postaci granulatu ze sprasowanych odpadów drzewnych). Te propozycje Wójta jednomyślnie zaakceptowano, stąd niebawem otrzymają one konkretny, ostateczny kształt i wtedy zostaną podane do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.