GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     W naszej Gminie uprawnionych do głosowania jest ponad cztery tysiące osób (dokładnie: 4.190). W najbliższą niedzielę do ich dyspozycji zorganizowano, jak w przypadku poprzednich wyborów, dziesięć obwodowych komisji, a jedenastą dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Mianocicach. Niemal wszyscy będą głosowali osobiście gdyż wydano u nas tylko 17 pakietów korespondencyjnych.  Natomiast do wykazu wyborców dopisało się aż 50 osób. Ponadto 20 innych pobrało zaświadczenia upoważniające do głosowania w dowolnym miejscu. Poniżej przypominamy gdzie znajdują się lokale wyborcze i mieszkańcy jakich sołectw są do nich przypisani, ale najpierw informujemy o zasadach obowiązujących podczas głosowania z powodu epidemii koronawirusa.

Czytaj więcej...      Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7. do godziny 21. Jeśli ustawimy się w kolejce jeszcze przed godziną 21., nie możemy nie oddać głosu - musimy zostać wpuszczeni do lokalu. Ponadto, zgodnie z pkt. 76. uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dana komisja może m.in. zarządzić przedłużenie głosowania, jeśli uważa, że jest to uzasadnione. Wtedy dany lokal będzie otwarty dłużej niż do godz. 21. W komisjach wyborczych poza obostrzeniami związanymi z noszeniem maseczek i zachowaniem dystansu, obowiązuje limit osób. Jak rozporządził minister zdrowia, w lokalu wyborczym jednocześnie może przebywać jedna osoba na każde 4 metry kwadratowe (z wyłączeniem członków komisji, mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych).

Red.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Każdego roku utwardza się w naszej Gminie przynajmniej jedną drogę dojazdową do pól. Bo wiadomo, maszyny rolnicze są coraz cięższe, coraz szersze i coraz droższe, więc wymagają odpowiednio lepszych warunków komunikacyjnych, a zwłaszcza utwardzonej choćby tłuczniem nawierzchni. Takie inwestycje nie są tanie i z reguły zamykają się kwotą kilkuset tys. zł, do której połowę dopłaca Urząd Marszałkowski. Decyzją Rady Gminy obecnie trwają prace przy polnej drodze o długości 1 km, prowadzącej od Książa Małego-Kolonii do Trzonowa. To zdjęcie wykonano od strony Trzonowa gdzie już nawieziono pierwsze ciężarówki kamieni.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Aby móc realnie planować rozwój naszej Gminy musi najpierw powstać studium jej zagospodarowania przestrzennego. Właśnie ukończono pierwszą wersję tego ważnego opracowania, uzupełnionego o mapy. Pozytywną opinię na jego temat, aczkolwiek z licznymi uwagami, wydała obradująca w Książu Wielkim w środę (17 czerwca) komisja urbanistyczno-architektoniczna. Na zdjęciu obok prezentujemy cały jej skład. Jako pierwszy od prawej siedzi uczestniczący w debacie wójt Marek Szopa, a przy nim przewodniczący tej komisji architekt Janusz Zdzisławski. Dalej widzimy architekt Agatę Anioł, następnie Ewę Kawiorską (kierownika referatu infrastruktury w UG), Annę Woźnicką (głównego projektanta studium) i Krzysztofa Tarapacza (UG).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Walne zgromadzenie stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach przyjęło pisemne rezygnacje członków dotychczasowego zarządu i w jawnym głosowaniu powołało nowy jego skład. Na przewodniczącą wybrano Monikę Dudzicz, zastępcą przewodniczącego została Anna Kwaśniewska, sekretarzem – Marta Lupa, skarbnikiem – Ireneusz Szuba, a Jolanta Czekaj członkiem zarządu. Na zdjęciu, przed nową świetlicą wiejską w Mianocicach, którą w imieniu Gminy zarządza miejscowe KGW, stoją kolejno: wójt Marek Szopa, wiceprzewodnicząca Anna Kwaśniewska, przewodnicząca Monika Dudzicz oraz Ireneusz Szuba - skarbnik i sołtys Mianocic w jednej osobie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Rozpoczęto budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K, prowadzącej z Moczydła przez Krzeszówkę, Książ Mały do Książa Wielkiego. Ten nowy odcinek o długości 1.815 m, biegnący przez łąki i trudny, podmokły teren, będzie stanowił obwodnicę Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi dla pojazdów kierujących się do albo z węzła „Książ” na drodze szybkiego ruchu S7.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.