GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     W sobotni wieczór, 11 lutego, świetlica w Tochołowie dosłownie drżała w posadach. Przy obficie zastawionych stołach (o czym będzie dalej) i przy muzyce na żywo bawiono się hucznie obchodząc jubileusz 10. rocznicy utworzenia miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy Anna Szwaczka. Sala ledwie pomieściła sproszonych z całej Gminy gości. Przybył m. in.: burmistrz Marek Szopa (na zdjęciu z paniami z KGW), przewodniczący RMiG Henryk Huma, radny Dariusz Książek, proboszcz parafii w Antolce ks. Maciej Stopiński oraz delegacje innych naszych kół gospodyń. Na poczesnym miejscu u szczytu stołu, zasiadł sołtys Tochołowa i radny w jednej osobie – Marek Gajos.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     20 druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkowicach spotkało się w sobotę na walnym zebraniu sprawozdawczym, w którym uczestniczyli także: prezes Gminnego Związku OSP burmistrz Marek Szopa oraz naczelnik gminny straży Kazimierz Kamiński. Na zdjęciu siedzą za stołem prezydialnym obok stojącego prezesa miejscowej drużyny Wiesława Kopcia. Po przeczytaniu sprawozdania z działalności za rok 2022 oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez komisję rewizyjną, poddano pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi. Wszyscy byli na „tak”, zatem kierownictwo OSP w Boczkowicach pozostaje bez zmian.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jak wynika ze sprawozdania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, w roku ubiegłym (2022) działający tu zespół (w tym 11 osób wyższego personelu medycznego) udzielił łącznie niemal 14 tys. porad (dokładnie: 13.995). Dane te uszczegółowił kierownik PZOZ lek. Andrzej Gumula na pytanie wizytującego placówkę burmistrza Marka Szopy (na zdjęciu). Otóż wśród pacjentów nieznacznie dominują kobiety (56 proc.) oraz rzecz jasna osoby 65+ (47 proc.). Oprócz poradni lekarza rodzinnego i stomatologicznej największym zainteresowaniem cieszy się poradnia reumatologiczna, poradnia ginekologiczna i poradnia rehabilitacyjna. Ta ostatnia wzbogaciła się ostatnio o liczne, nowoczesne urządzenia i aparaty, które ze zrozumiałą dumą zaprezentowano Burmistrzowi. Warto dodać, iż w większości te zakupy dokonano za pieniądze otrzymane w ramach nagród za najlepszy w regionie wskaźnik zaszczepienia mieszkańców przeciwko Covid-19.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na portalu Gminy w lewym pasku menu znajduje się od dzisiaj (1 lutego) nowa zakładka zatytułowana: Nasze miasto. W tym dziale będą publikowane materiały związane z miastem Książ Wielki. Na początek odnajdziemy tam zestaw dziewięciu zdjęć wykonanych z drona, których autorami są Eryk i Maciej Dźwigała. Przy otwieraniu tych fotografii proszę się nie niecierpliwić gdyż są to duże pliki, umożliwiające wgląd w głąb zdjęć, czyli ich znaczne powiększanie. Zapewniamy, że ta cierpliwość przy otwieraniu się opłaci gdyż zdjęcia są „świeże” i pokazują dzisiejsze miasto z wielu stron i perspektyw.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Remiza w Książu Małym gościła w miniony piątek (27 stycznia) kilkudziesięciu członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Miechowie. Wybór naszej Gminy, a w niej Książa Małego na miejsce obrad nie był przypadkowy. Po pierwsze, druh Adam Domagała - prezes zarządu oddziału powiatowego, pragnął w ten sposób docenić nadanie praw miejskich dla Książa Wielkiego. Po drugie burmistrz Marek Szopa – członek zarządu oddziału powiatowego, wiedział najlepiej, iż właśnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Książu Małym nadadzą temu spotkaniu iście artystyczny wymiar gastronomiczny po części oficjalnej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.