GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Dnia 16 maja 2024 roku o godz. 09:00 odbyło się spotkanie organizacyjne Burmistrza Marka Płonczyńskiego z Sołtysami z terenu naszej Gminy. Burmistrz podkreślił ważną rolę i znaczenie funkcji sołtysa, zapraszając jednocześnie do współpracy na rzecz rozwiazywania bieżących  problemów poszczególnych sołectw. Zgodnie ustalono, że najlepszym miesiącem na przeprowadzenie nadchodzących wyborów sołtysów będzie wrzesień 2024r..

Książ Wielki 001 20240517

Czytaj więcej...

Po burzliwej kampanii wyborczej opadł kurz. Dla wielu z nas był to czas wyjątkowo trudny i czasami bolesny. Dnia 21 kwietnia 2024r., wolą większości wyborców zostałem wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Książ Wielki. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i obiecuję sprostać stawianym mi wymaganiom. Szczególne podziękowania kieruję w stronę moich najbliższych, którzy niejednokrotnie służyli mi pomocą. 

Nie zapominam o złożonych w czasie kampanii obietnicach. Stawiam na współpracę nas wszystkich. Świadomość, że to od lokalnej społeczności zależy wygląd naszej Gminy jest kluczem do tak wyczekiwanych zmian.

W pierwszych dniach urzędowania odbyłem kilkadziesiąt spotkań i rozmów, w tym z pracownikami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz Radą Nadzorczą spółki Składowiska Odpadów Mianocice, przedstawiając moje oczekiwania i główne kierunki zmian.

Czytaj więcej...

Posiedzenie I Sesji IX Kadencji Rady Miasta i Gminy Książ Wielki zostało zwołane przez komisarza wyborczego na dzień 7 maja 2024. Sesję inauguracyjną otworzył najstarszy wiekiem radny – Pan Andrzej Szych.

Na wstępie,  Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Książu Wielkim - Pan Adrian Oczkowicz,- wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego następującym osobom: 

Czytaj więcej...

W dniu 14.05.2024r nastąpiło uroczyste przekazanie terenu budowy dla zadania realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn. Budowa kanalizacji sanitarnej.

 
Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
Wartość zadania 3 259 500 zł brutto.
Termin realizacji do 31.12.2024r.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.