GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...W Święto wszystkich Pracowników oświaty
składamy im najlepsze życzenia wytrwałości
w tak trudnej i odpowiedzialnej misji, której
zbiorowy wysiłek pozwala uczniom poznać świat.
Oby przekazywana naszym dzieciom wiedza
była dla nich źródłem racjonalnych inspiracji
i nauki konstruktywnego myślenia.

        Wójt                       Przewodniczący RG
 Marek SZOPA                  Henryk HUMA

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jeszcze w tym tygodniu planuje się zakończenie robót przy wymianie dachu na budynku remizy OSP w Książu Małym, mieszczącym jednocześnie świetlicę, w której gospodarują panie z KGW. Ostatnio po każdym większym deszczu do pomieszczeń lała się woda i żadne prowizoryczne naprawy nie przerywały tej powodzi. Stąd po licznych interwencjach prezesa OSP Sławomira Byczka oraz radnego Mirosława Michty, Gmina wyłożyła kilkadziesiąt tys. zł, do których 12 tys. zł dodały władze PSP. Postęp prac osobiście sprawdził wójt Marek Szopa, wspinając się po rusztowaniu na dach. Widać to na zdjęciu obok gdy rozmawia z szefem firmy wykonującej prace, miejscowym przedsiębiorcą Jarosławem Musiałem.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Po połączeniu Lokalnych Grup Działania z Miechowa i Proszowic, ta nowa, jedna organizacja obejmie swoim zasięgiem wystarczającą liczbę mieszkańców, by uzyskać dodatkowe 10 mln zł do wykorzystania. Dlatego w każdej gminie należącej do zjednoczonej LGD organizuje się teraz spotkania konsultacyjne przed opracowaniem nowej strategii rozwoju, określającej sposób wydania tych funduszy. W konsultacjach jakie odbyły się niedawno w Książu Wielkim uczestniczyli wszyscy radni oraz połowa sołtysów. I pracując w grupach wyznaczali mocne oraz słabe strony naszej Gminy by ustalić co najtrafniej można dofinansować aby najlepiej służyło mieszkańcom.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miechowie zaprasza na bezpłatne szkolenie: „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”, które odbędzie się 20 października (czwartek) w Remizie OSP w Książu Wielkim (ul. Jana Śniadeckiego 9A) o godz. 9. Uczestnicy uzyskają zaświadczenie oraz zwrot kosztów dojazdu. W programie przewidziano dwie przerwy kawowe oraz obiadową. Osoby zainteresowane szkoleniem (obowiązuje limit uczestników) powinny to wcześniej zgłosić telefonicznie pod numery: 573 486 034 lub 41/383 27 02.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na mocy odgórnego zarządzenia nakazującego samorządom ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 10 proc., od nowego tygodnia oświetlenie uliczne w naszej Gminie będzie włączane nie o godz. 5., a dopiero o 6. I zostanie wyłączone już o godz. 21., a nie jak dotąd o 22. Zatem w sołectwach będzie nocą widno krócej o 2 godziny. Inaczej potraktuje się Książ Wielki. Tu światła zapalą się też później (o 6.) ale zgasną normalnie, czyli o 22., a lampy nad drogą E7 dopiero o godz. 24.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.