GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Podczas piątkowej sesji RMiG (10 marca) podjęto sześć uchwał, wszystkie jednomyślnie piętnastoma głosami. Najważniejsza dotyczyła zmian w budżecie, spowodowanych przystąpieniem do największej tegorocznej inwestycji – modernizacji oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim. Mocą drugiej, istotnej uchwały upoważniono Burmistrza do współfinansowania ze Starostwem rozbudowy drogi powiatowej 1199K od Wolicy przez Głogowiany-Starą Wieś i Konaszówkę do Książa Wielkiego, konkretnie chodziło o dołożenia 99 tys. zł do kosztów sporządzenia dokumentacji. Z tej racji w sesji uczestniczył starosta Jacek Kobyłka.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud,
wyzwania, wyrzeczenia
i nieustanna praca
na rzecz lokalnej społeczności.
Jednak, jak każda aktywność społeczna,
może ona dawać wiele satysfakcji.
I tego właśnie życzymy z okazji
Dnia Sołtysa,
składając jednocześnie podziękowania
za dotychczasowe działania
i osiągnięcia.


Burmistrz   PrzewodniczącyRMiG
Marek SZOPA    Henryk HUMA

Czytaj więcej...

     Zamieszczamy linki do pobrania harmonogramu odbioru odpadów na rok 2023. Jego część pierwsza obejmuje cztery miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Natomiast część druga obejmuje pozostałe dwa kwartały. W grafiku kolorem czerwonym oznaczono dodatkowe dni odbierania wyłącznie odpadów zmieszanych oraz ulegających biodegradacji (od kwietnia do października). Kolorem zielonym oznaczono datę wystawiania (w kwietniu i październiku) odpadów zaliczanych do wielkogabarytowych oraz opon aut osobowych. W tych samych dniach kwietnia i października (zaznaczonych kolorem niebieskim) będzie odbierany zużyty, lecz kompletny, sprzęt AGD i elektroniczny.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Jedno po drugim, najpierw zebranie wiejskie, a po nim strażackie, odbyły się w sobotnie popołudnie (4 marca) w Moczydle. Gdy sala remizy zapełniła się mieszkańcami po brzegi, a za stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście (na zdjęciu od prawej: burmistrz Marek Szopa, starosta Jacek Kobyłka i radny Marcin Walczyński) - sołtyska Maria Szuma wymieniła najważniejsze sprawy do omówienia: budowę dróg, oświetlenie ulic, przebudowę szkoły oraz zabezpieczenie ujęcia wody. Ponadto dodała, iż ze swojej pracy wywiązuje się bardzo dobrze bo reaguje na telefony mieszkańców, sporządza w ich imieniu pisma oraz interweniuje. Jak stwierdziła, ma nadzieję, że wszyscy są z niej w miarę zadowoleni. Do tej wypowiedzi nawiązał potem jeden z dyskutantów pytając Marię Szumę wprost: czy jest dumna z zablokowania budowy drogi? W odpowiedzi usłyszał, że inwestycję zablokowała nie ona, lecz mieszkańcy. Tę znaną szeroko sprawę poruszył również starosta Jacek Kobyłka informując, że kiedy opowiada o petycji mieszkańców Moczydła, którzy zaprotestowali przeciwko budowie drogi na obrzeżu wsi, na jaką już otrzymano 4 mln zł, to nikt nie chce wierzyć, iż coś takiego zdarzyło się naprawdę.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...       Podczas ostatniego posiedzenia komisji budżetowej Rady Miasta i Gminy (2 marca), poświęconego głównie omówieniu projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję RMiG jaką zaplanowano na 10 marca, burmistrz Marek Szopa przedstawił także zestawienie zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wobec Gminy mieszkańców poszczególnych sołectw. Według stanu na koniec minionego roku (2022), wynoszą one łącznie ponad 147 tys. zł, z czego najwięcej zaległości – aż 65,5 tys. zł wykazano w Książu Wielkim, natomiast najmniej, a właściwie nadpłatę 730 zł wykazano w Tochołowie. Na zdjęciu wykonanym podczas obrad komisji budżetowej widzimy kolejno: skarbnika Teresę Kmerę, burmistrza Marka Szopę, przewodniczącego RMiG Henryka Humę, radnego Marka Gajosa, wiceprzewodniczącą RMiG Jagodę Spichę, przewodniczącego KB Grzegorza Ptaka i radnego Krystiana Grelę.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.