GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: K-radna2

Placówki oświatowe gminy – jak już informowaliśmy - z różnych przyczyn potrzebują na koniec roku dopłaty w łącznej wysokości ponad 200 tys. zł. Zdecydowana większość radnych (12-tu) głosowała za udzieleniem tej dopłaty z budżetu. Przeciwko było tylko troje: Janusz Madejski, Kazimiera Oracz oraz Barbara Zyguła.

 

Czytaj więcej...

Projektowany na rok 2013 budżet Gminy Książ Wielki jest zbliżony do budżetu obecnego: dochody zaplanowano w nim na poziomie 17,3 mln zł, a wydatki – 15 mln zł. Różnica (nadwyżka) – w wysokości 2,3 mln zł ma pokryć wykup obligacji (1 mln zł) oraz obsługę zaciągniętych pożyczek (łącznie 1,3 mln zł).

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-Statut

Od kilku miesięcy radni pracują nad nowym statutem gminy - dokumentem, który szczegółowo reguluje zasady pracy lokalnego samorządu, w tym zwłaszcza rady i jej komisji oraz wójta i urzędu. Chodzi o usprawnienie ich funkcjonowania, a także o zapisanie w statucie zasady pełnej jawności działania wszystkich organów gminy.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-okrWybNo

Po wprowadzeniu przez Kodeks Wyborczy zasady jednomandatowych okręgów do głosowania w wyborach samorządowych oraz zmienionych reguł w ich tworzeniu (zależy to obecnie wyłącznie od liczby mieszkańców danego sołectwa) - Rada Gminy podjęła uchwałę dostosowującą poprzedni podział do nowych wymogów prawa. Najważniejszą zmianą jest rozdzielenie Książa Wielkiego na dwa okręgi wyborcze oraz m. in. połączenie Cisia z Łazami, a nie jak poprzednio - z Cisią Wolą. Ta ostatnia będzie teraz głosowała wspólnie z Mianocicami.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-Skar&Wice

Radni z komisji budżetu przyjęli po dłuższej dyskusji informację wójta gminy o konieczności przekazania szkołom - nagle i dodatkowo - ponad 200 tys. zł. Ale nie obeszło się bez słów krytyki pod adresem dyrektorów placówek oświatowych, którzy tak niefrasobliwie zadłużają gminę. Ktoś nawet powiedział, że za mało jest widocznie oświaty tam, gdzie powinno być jej najwięcej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.