GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: ksiazowiacyZespół Regionalny "Książowiacy", działający pod patronatem Urzędu Gminy w Książu Wielkim, wyśpiewał sobie drugie miejsce na VI Świętokrzyskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach. I teraz pojedzie do Będzina na podobny festiwal, ale już o randze międzynarodowej.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Panie2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim realizował przez trzy lata (2010-2012) projekt „Czas na aktywność”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego podstawowym celem było wsparcie wybranych (zakwalifikowanych) osób w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

 

Czytaj więcej...

Radni z komisji budżetu, po dłuższej i gorącej dyskusji, przygotowali projekt zasad i stawek mających obowiązywać mieszkańców gminy w zakresie odbioru wytwarzanych w gospodarstwach odpadów komunalnych.

 

Czytaj więcej...

W przyszłym roku (2013) gmina przeznaczy na funkcjonowanie swoich placówek oświatowych więcej pieniędzy niż w roku obecnym, ale też wymagać będzie od ich dyrektorów większej dyscypliny finansowej. Tak, by kwartalne sprawozdania z wydatków stanowiły obraz rzeczywisty a nie „papierkowy”.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-dymPolskie gminy – Książ Wielki nie jest tu wyjątkiem – walczą z poważnym i trudnym problemem, jaki stanowi spalanie odpadów w domowych piecach. Nasila się on właśnie teraz, w sezonie grzewczym, gdy niektórzy, chcąc oszczędzić opał, wrzucają do paleniska przeróżne śmieci. I łamiąc prawo, bo jest to proceder karalny, zatruwają atmosferę dookoła, narażając siebie oraz sąsiadów na groźne choroby.

Proces spalania w przydomowych kotłowniach zachodzi w stosunkowo niskiej temperaturze (200-500 stopni Celsjusza), co powoduje powstawanie wielu zanieczyszczeń, bardzo szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Przykładowo: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne).

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.